Így próbálhatják meg megoldani a megoldhatatlant Ukrajnában


Négy forgatókönyvet készítettek elemzők azzal kapcsolatban, hogyan kezelhetné a kijevi vezetés a felkelők ellenőrzése alatt álló területeket. Az elemzés szerint az ukrán politikusok a többfajta rossz közül választhatnak – írja a Napi.hu. Az Európa-barát Kucheriv Democratic Initiative Foundation kutatóintézet négy forgatókönyvet készített a lehetséges megoldásokra, négy kritérium alapján elemezve ezek előnyeit és hátrányait. Ezek a belpolitika, a külpolitika, a gazdasági kérdések és az emberi jogok ügye.

 

Nagy blokád

Az első forgatókönyv a teljes blokád. Ha leválasztanák a kijevi költségvetésről a felkelők ellenőrzése alatt lévő területeket, az 6,5-11 százalékkal mérsékelné a közkiadásokat. Áttolná a gazdaság súlypontját Ukrajna nyugati felére, és az energiazabáló iparágak visszaszorításával javítaná a versenyképességet. Eközben a felkelőknek adóztatniuk kellene a népet, hogy fenntartsák saját közigazgatásukat, ami megtépázná népszerűségüket. Az elválasztott területek gazdasága megroggyanna. A konfliktus befagyasztása rövid távon biztonságosabbá tenné a térséget.

A negatív oldalon az áll, hogy a durva magatartás növelné a feszültséget mindkét oldalon. Kijev nyugati támogatói, akik diplomáciai megoldást akarnak, elzárkózhatnának a teljes blokád támogatásától. A kemény fellépés akár a fegyveres konfliktus feléledéséhez vezethet. Egy ilyen blokád fellendíteni a csempészetet a frontvonalon át. Végül a megszállt részen lakó ukrán állampolgárokat gyakorlatilag magukra hagyná az államuk.

Kis blokád

Az előbbi enyhébb változatában a kormány az ellenőrzés enyhítésével lehetővé tehetné az emberek mozgását a frontvonalon át, utat nyithatna azelőtt, hogy megkapják állami juttatásaikat és más pénzügyi műveleteket folytassanak. Ezzel a megoldással enyhíthetnék a feszültséget a megszállt területeken, az állam folytatná polgárai kiszolgálását, akik kapcsolatot tarthatnának a más régióban élő ismerőseikkel, rokonaikkal, üzletfeleikkel.

Ugyanakkor ez a megoldás erősítené a függőség kultúráját az elszigetelt régiókban, ami ellenérzést szülhetne a többi ukrán körében, mert úgy látnák, hogy az előbbiek különleges elbánásban részesülnek. A legnagyobb hátrány azonban az, hogy a központi kormány nem tudná ellenőrizni a régióba jutó pénzek mozgását, amelyek így a felkelők kezére kerülhetnének.

Kis integráció

A kormány vegyítheti az elszigetelés és a kapcsolatok elemeit. Visszaépítheti az adminisztratív és a technikai kapcsolatokat az elszigetelt területen működő cégekkel – bizonyos feltételekkel. Ezzel erősíthetné a gazdasági kapcsolatokat, aminek eredményeként üzletiesebbé válnának a kapcsolatok a felkelők és a központi kormány között. Ez biztonságosabbá tenné a térséget.

Másrészt ezzel egyben legitimálnák az elszakadásukat deklaráló luganszki és donyecki megyéket és tennének egy nagy lépést Ukrajna föderalizálása felé. Emellett az ilyenfajta kapcsolatoknak lennének költségei is és újjáélesztené a korrupciót. Ahogy a konfliktus enyhülne, Kijev nyugati támogatói esetleg úgy gondolhatnák, hogy már nincs is olyan nagy szükség a segítségükre.

Nagy integráció

Az utolsó lehetőség a megszállt területek részleges integrációját jelentené Ukrajnába. Ehhez a kijevi adminisztrációnak együtt kellene működnie a felkelők vezetőivel, bele kellene mennie, hogy helyi választásokat tartsanak és különleges jogokat kellene adnia a helyi autonóm régióknak. Ezzel védhetnék az ott élő ukrán állampolgárok jogait. Kijev nyugati partnerei szimbolikus győzelmet könyvelhetnének el, mivel ez a megoldás összhangban lenne az általuk támogatott februári minszki megállapodásban foglaltakkal.

Ukrajna azonban szimbolikusan, gazdaságilag és pénzügyileg is drágán fizetne az integrációért. A szövetségesek visszavonulnának, miután a további konfliktusok nem a nemzetközi, hanem hazai színtéren zajlanának. Feladnák a Moszkva-ellenes szankciókat is. Az engedmények megtépáznák a kormány népszerűségét, miközben a felkelőket megerősítené, hogy elismerik őket.

Szakértők szerint az egyik megoldás sem biztosítja igazán a térségben élő emberek jogainak sérthetetlenségét. Ráadásul az elsőt kivéve mindegyik sokba kerülne az amúgy igen rossz anyagi helyzetben lévő kijevi adminisztrációnak.


[poll id=”17″]