Megnyitják a volt szovjet levéltárakat Ukrajnában


Megnyitják Ukrajnában a levéltárakat azoknak a cseh történészeknek, akik a sztálini tisztogatások történetét kutatnák. A terrorhullám során 25 ezer csehszlovák állampolgárt öltek meg.
“A volt titkosszolgálati levéltárak megnyitását az a négy új ukrán törvény tette lehetővé, amely idén májusban lépett életbe. A német és a lengyel kollégákkal már korábban elkezdtük az együttműködést, most ebbe a munkába a cseh történészek is bekapcsolódnak” – jelentette ki Igor Kulik, az ukrán biztonsági szolgálatok levéltárának (SZBU) igazgatója. Leszögezte: ez is része a totalitárius rendszerrel való leszámolásnak Ukrajnában. Az SZBU együttműködési megállapodást kötött a prágai Totalitárius Rendszereket Kutató Intézettel (ÚSTR), és a tervek szerint közös tanulmány- és dokumentumköteteket jelentetnek meg a most kutathatóvá tett, az egykori szovjet titkosszolgálatokhoz tartozó iratok alapján.

Az SZBU levéltárainak megnyitása számunkra nagy segítséget jelent, mert rendkívül sok anyaghoz szereztünk hozzáférést. Ezekben a levéltárakban találhatóak azoknak a csehszlovák állampolgároknak a vizsgálati anyagai is, akiket a múlt század harmincas és negyvenes éveiben a Szovjetunióban bebörtönöztek, majd a Gulágra vagy más börtönökbe szállítottak” – méltatta az ukránokkal való együttműködést Stepán Cernousek cseh kutató, az ÚSTR képviselője. Az első közös szakmai publikációt, amely a Nagy Terror cseh dimenziói munkacímet viseli, a jövő év közepén tervezik megjelentetni – mondták a kutatók. Eddigi becslések szerint a harmincas években, csak a mai Ukrajna területén mintegy 25 ezer csehszlovák állampolgár vált a sztálini terror áldozatává.

mti