Elhurcolt magyaroknak állítottak emlékjelet a kárpátaljai szórványban


A sztálini lágerekbe hurcolt római katolikus híveknek állítottak emlékkeresztet a Rahótól 15 kilométerre, a történelmi magyar határ közelében fekvő Tiszabogdányban.

Az emlékjel a település katolikus hívei és más önkéntes adományozók gyűjtéséből származó forrásokból valósult meg. Az avatás alkalmával tartott szentmisét Mankovics Sándor atya celebrálta. Az ünnepségen a környező, szórvány magyarok által lakott települések – Rahó, Kőrösmező és az egykori német erdőmunkások utódjai által lakott Cipceráj – római katolikus hívei is részt vettek.
A községből az 1944 őszén bevonuló szovjet csapatok 135 magyar férfit hurcoltak el. Közülük 14-en soha nem tértek haza. A 2001-es napszámlálási adatok szerint Tiszabogdánynak 4 464 lakosa van, ebből 104-en vallották magukat magyarnak.
A helyi szláv népesség görög katolikus illetve pravoszláv. A magyarok túlnyomó része római katolikus. Néhány család reformátusnak vallja magát. A település központjában álló eredetileg görög katolikus templomot 1867-ben szentelték fel. Jelenleg a pravoszláv hívek használják. Emellett ide járnak a magyarok is. A magyar ajkú római katolikusok havonta két alkalommal itt magyar nyelvű szent misén vehetnek részt.

Szon.hu