Családi csendesnap ötödször


A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) idén ötödik alkalommal rendezte meg a családi csendesnapot. Az alkalomnak Péterfalva adott otthont (2012-ben a másodiknak is ez a Tisza-parti település volt a házigazdája). A kultúrház mögötti árnyas parkban a hideg, őszies, esős időjárás ellenére is ezrek gyülekeztek, hogy együtt magasztalják az Urat, közösen adjanak hálát, amiért minden gond és nyomorúság ellenére a próbák idején mindezidáig megtartott bennünket, s hogy együtt kérjék Istennek áldását további életünkre.

Az igehirdetést és a bizonyságtételt követő közös éneklés után különböző szekciókban folytatódott a program. A házaspárok dr. Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperesének előadásából ismerhették meg a hosszú, boldog házasság titkát, tanulhatták az együttélés szabályait. A szépkorúaknak dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke beszélt arról, hogyan kell készülni az öregkorra. Zán Fábián Sándor püspök a bizonytalanság, az állandó aggodalmaskodás negatív hatásairól szólt a közéleti szereplők előtt. A fiatalok (KRISZ-esek) Bernát Tamás lelkésszel a döntéshozatalokról, azok felelősségéről beszélgettek.
Nagykép
A gazdálkodókkal és vállalkozókkal Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke kereste a választ arra a kérdésre, hogyan lehet Isten áldása egy vállalkozáson. A szenvedélybetegeknek, gyógyultaknak, érdeklődőknek id. Pocsai Sándor Krisztus, mint Megtartó a kísértésben címmel tartott előadást. A fogyatékkal élőknek illetve családtagjaiknak Örsi Anikó, a Sárospataki Teológiai Akadémia nyugalmazott tanára Krisztusról, az erőtlenségben Megtartóról beszélt. A tanároknak, oktatásban résztvevőknek Fekete Károly tartott előadást. „Jézus az én barátom és Megváltóm” – vallották a GyEK szemináriumának résztvevői.

A családi csendesnap evangelizációval zárult. Héder János, a KRE főjegyzője az Istenbe vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta.
Nagykép

Forrás/képek: reformatus.com.ua