Hiánycikk a tanár több kárpátaljai iskolában


Nyakunkon az iskolakezdés. Erre a tanévre minden bizonnyal még a korábbinál is jobban rányomja majd bélyegét az ukrajnai közhangulat. A KárpátHír a közelgő „első csengő” apropóján arról kérdezett kárpátaljai magyar iskolákat, hogy miként várják a könnyűnek egyáltalán nem ígérkező új tanévet. Elsősorban azt firtattuk, hány tanár hagyta el az adott intézményt, és hány új érkezett? Milyen tantárgyak esetében küzdenek tanárhiánnyal? Mi a helyzet a tankönyvellátással? Több vagy kevesebb a diáklétszám? Arra is kíváncsiak voltunk, mi az, amitől a leginkább tartanak az új tanévben?

Ungvári Drugeth Gimnázium: „Apukákat hívhatnak be a seregbe…”
Az Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium igazgatója, Kovács Péter megkeresésünkre elmondta: egyetlen pedagógus hagyta el őket, aki negyedállásban tanított magyart. Értelemszerűen az ő helyére érkezett új ember, illetve az alsó osztályosokhoz egy angol szakos pedagógus, alsós tanítónő és napközis. Összesen három fő, mivel a magyar szakos kolléga egyben az 1. osztályos napközit is vállalta. Jelenleg náluk nincs pedagógushiány. De ami általában hiánycikknek számít újabban, az az alsós tanító és a földrajz tanár. A diáklétszám alakulása a Drugeth esetében stabilként értékelhető. Múlt tanévben 136, az előttünk állóban 172 tanulójuk lesz. A különbözetet voltaképpen a 36 kis elsős teszi ki.
Viszont a tankönyvellátás távolról sem ideális. Minden korosztálynál mutatkoznak kisebb-nagyobb hiányosságok, de a fő gondjuk, hogy az idei 2. osztálynak egyetlen tankönyve sincs még. Tavaly indult be náluk az elemi iskola, s csak október második felében oldódott meg ez a probléma, mégpedig úgy, hogy az ungvári, munkácsi, beregszászi és nagyszőlősi járás magyar iskolái engedtek át számukra néhányat a saját tankönyvállományukból. Idén ugyanilyen módon tudják elképzelni az immár 2. osztály tankönyveinek biztosítását. E korosztály számára a magyar nyelvű tankönyv óriási hiánycikk. Legkorábban talán három év múlva terveznek magyar nyelvű tankönyvkiadást alsós korosztály részére – jegyezte meg az igazgató.
És hogy mitől tartanak? A gázhiánytól, az elvándorlástól, attól, hogy apukákat hívhatnak be a seregbe…Eszenyben „hiánycikk” néhány tanár

Az ungvári járási Eszenyben 3 tanár hagyta el az iskolát, s két új kolléga érkezett. Munka, informatika és testnevelés tanár „hiánycikk”. Az iskola igazgatósága arról tájékoztatta szerkesztőségünket,
hogy az első osztályban kevesebb a tankönyv, mint ahány tanuló. Ez jellemző más osztályokra is. A 4. és 7.osztályokban hiányoznak az új tantervnek megfelelő könyvek. Kevesebb nebulójuk az idén sem lesz, sőt, pici növekedés tapasztalható. A pedagógusok elvándorlása és a szakemberhiány az, amitől tartanak Eszenyben.Nagyszőlős: ukrán gyerekek a magyar osztályokban

Tegyünk egy távolabbi lépést a megyeszékhelytől és az Ung-vidéktől. A Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában 3 tanár ment el, 4 pedig érkezett. Azonban ennek ellenére még mindig tanárhiánnyal küzdenek: szükségük van matematika, informatika, fizika tanárokra, valamint iskolapszichológusra is.
Homoki Gabriella igazgatónő tájékoztatása szerint tankönyveik nagyjából vannak, ám néhányból sajnos csak ukrán nyelvű. Főleg a felsős osztályokban akad kevesebb, avagy egyáltalán nincs magyar nyelvű tankönyv.
Ami ellenben örömteli: a kisdiákok száma idén jóval meg fogja haladni a tavalyit. Az intézmény vezetője azzal magyarázza az ugrásszerű növekedést, hogy nagyon sok ukrán anyanyelvű, magyarul egyáltalán nem beszélő gyermeket íratnak be hozzájuk. Ez persze magával vonzza azt a problémát, hogy a tanároknak sokszor több nyelven kell előadniuk az órán.


Visk: sokasodó figyelmeztető jelek!
A Viski Kölcsey Ferenc Középiskola tantestülete nevében Czébely Lajos, az iskolatanács elnöke elmondta, hogy szorongással és izgalommal néznek az új tanév elé.
„Öt tanár hagyta el az iskolánkat, akik közül négyen már pár éve nyugdíjasok, közöttük az iskolánk igazgatója is. Egy pedagógus pedig áttelepült Magyarországra. Két új tanerőre számítunk. Egyelőre nincs tanárhiány” – tájékoztatta a KárpátHírt Czébely Lajos.
Tankönyvhiánnyal az elemisek közül a 4. küzd, a felsőbb osztályokban pedig a 8.-tól kezdve a 11.-kel bezárólag szintén ugyanez a helyzet. A tanulók létszáma (355) némivel csökkent ugyan, de nem számottevően. Ellenben két-három család anyaországba való áttelepülése miatt egy osztállyal kevesebb lesz az idén, amit az iskolatanács elnöke sajnálatosnak és a jövőre tekintve figyelmeztető jelnek tart! Mindemellett jelentős az ukrán tannyelvű iskolát választó magyar tanulók száma is.
„A bizonytalan politikai helyzet és a pénz folytonos értéktelenedése mellet nagyon zavaró és megalázó az új tankönyvek hiánya, de félünk a további áttelepedésektől és az irányító szervek váratlan és átgondolatlan rendeleteitől is” – árulta el őszintén nekünk a viski pedagógus.


A középiskolák mellett egyházi oktatási intézményeink háza táján is körbenéztünk. A Nagydobronyi Református Líceumban igen kedvező helyzetben vannak, hiszen nem hagyta el egyetlen tanár sem őket. Egy oktató még márciusban beadta a felmondását külföldi munkavállalása miatt, de hiányát egy hét alatt megoldották.

Nagydobronyi Református Líceum: növekvő diáklétszám, ijesztő reformok
Nem ennyire rózsás a helyzet a tankönyvellátással. Magán intézményként ebben sem számíthatnak az állam támogatására. Sokat segít az iskolák közötti összefogás, hiszem a környék iskoláitól a gyermeklétszámtól függően megkapják a feleslegessé vált tankönyveket.
Gál Erika igazgató elárulta, a tavalyi 89 diák után az idei tanévet Istennek hála 120 diákkal kezdhetik. Amitől a leginkább tartanak, az az oktatásba bevezetendő új reformok, például a 9. osztályos diákok külső vizsgaközpontban való megmérettetésétől, amennyiben ez bevezetésre kerül. „Az ukrajnai helyzet súlyosbodása esetén a nagyméretű elszegényedés miatt a kivándorlás még nagyobb növekedésétől nagyon tartunk” – osztotta meg velünk aggodalmát Gál Erika.

 


 

Munkácsi Szent István Líceum: van ok az örömre
A Munkácsi Szent István Líceumban örömteli módon kezdődik majd szeptember elseje. A tanévnyitás napján az új épületrészt (ebédlő, tornaterem, előadóterem) ünnepélyes keretek között adják át. Ennek köszönhetően az ottani diákság kényelmesebb körülmények között kezdi meg a tanévet – vázolta Kristofori Olga. Az igazgató elmondta, kádereik nem változtak. Informatikatanárt továbbra is keresnek. Diáklétszámuk nőtt. Ebben a tanévben turisztikai szakoktatást is bevezetnek. Tankönyveket eddig sem kaptak az államtól, ezután sem számítanak rá. Könyvolvasókat használnak diákjaik, amit pályázat útján szereztek be. Kristofori Olga szerint félő, hogy a 12 éves oktatásra való áttérés újabb nehézségeket rejteget a pedagógusok számára.