Átadták a Makkai Sándor-díjat


Augusztus 29-én, a sárospataki országos tanévnyitón a zsinati elnökség, Bogárdi Szabó István püspök és Huszár Pál főgondnok átadta a Makkai Sándor-díjat. A szakmai munkájáért és példamutató emberi-hitbeli magatartásáért elismert két díjazottat Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok, a Zsinat világi alelnöke méltatta.

Ambrus Pál 1974 óta tanít a kárpátaljai Técsőn. 1989-ben a helyi magyar tannyelvű középiskola igazgatója lett. 1992-ben magyar tannyelvű bentlakásos intézmény, 2007-ben óvoda létrehozását kezdeményezte, így ma már a Técsői Református Líceum óvodával, általános és középiskolával, valamint kollégiummal is rendelkezik, jelentősen hozzájárulva így a helyi református szórványmagyarság megmaradásához. A pedagógus jelentős szerepet töltött be a helyi közéletben is, e lehetőséggel élve a járási hivatal elnökhelyetteseként támogatást biztosított az iskola működéséhez is.

A KárpátHír is gratulál a kitüntetéshez.

reformatus.hu