Szlovákiában hivatalos kisebbségi nyelv lett az orosz és a szerb


A szlovák kormány – nemzetközi ajánlásoknak eleget téve – az orosz és szerb nyelveket hivatalos nemzetiségi nyelvként ismerte el – számolt be róla a nyestnek a bumm.sk főszerkesztője, Cúth Csaba. Az Európa Tanács Nyelvi Karta Szakértői Bizottsága ajánlása alapján a két nemzetiség képviselői még 2012-ben kezdeményezték ezt a lépést.

A szakértői bizottság szerint mindkét kisebbség hagyományosnak tekinthető Szlovákiában, ezért szólították fel a szlovák hivatalokat, hogy vizsgálják meg a két nyelv regionális vagy kisebbségi nyelvként történő besorolásának lehetőségét. Az orosz és a szerb egyébként az úgynevezett „egyéb nyelvek” kategóriába tartozik majd – ahová jelenleg például a bolgár, a cseh, a német, a roma és a lengyel is tartoznak.
Az orosz nemzeti kisebbséget 2005-ben ismerték el hivatalosan nemzetiségnek, amikor a kormány Nemzetiségi és Etnikai Csoportok Tanácsának tagja lett a képviselőjük. A szerb nemzetiség elismerésére 2010-ben került sor. Az orosz és a szerb nemzetiségek szervezetei hagyományosan támogatást kapnak a szlovák kormányhivatal Nemzetiségi kultúra programjából.

Szlovákia 2001-ben a Nyelvi Kartában magyar, a ruszin, az ukrán, a bolgár, a cseh, a horvát, a német, a lengyel és a roma nyelvekre tett vállalásokat, a magyart, illetve a ruszint és az ukránt kiemelve. A kisebbségi nyelvhasználati nyelvtörvény 2011-es módosítását követően kisebbségi nyelveknek ismerték el ezeket.
A 2001-es népszámláláson eredetileg a bejelölhető nyelvek között volt a szerb és az orosz is, de magán az íven végül a némettel, lengyellel, horváttal és a jiddissel egyetemben csak az egyéb nyelvek között lehetett beírni. 2011-ben felsorolták az anyanyelv rovatnál a választható nyelvek között a nemzetiségi nyelvek mellett a jiddist is, a szerb és az orosz nyelv azonban ekkor is kimaradt.
A 2011-es népszámlálás szerint 1997-en vallották magukat orosz, 698-an pedig szerb nemzetiségűnek. A nemzetiségekhez tartozók nem egy jól meghatározható vidéken élnek, hanem Szlovákia szerte elszórva, egy településen sem érik el a kisebbségi nyelvhasználati törvényben megszabott 15, illetve 20%-ot, így viszonylag csekély nyelvhasználati jogot biztosít számukra a törvény.

bumm.sk / nyest.hu