Ismert a magyar–magyar választási megállapodás pontos szövege


Amint azt már közöltük, szeptember 5-én megszületett az egyezség a választási együttműködést illetően a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) között.

A megállapodás leglényegesebb pontjairól is írtunk már, de most teljes egészében közöljük annak szövegét is. A dokumentumot a kulturális szövetség részéről a szervezet választmánya, a demokrata szövetség oldaláról pedig a párt kongresszusa hagyta jóvá.

MEGÁLLAPODÁS
a 2015. évi ukrajnai önkormányzati választásokon való együttműködésről

A megállapodásban részes felek, felismerve azt a történelmi kihívást, amellyel a kárpátaljai magyarságnak, és így a képviseletüket ellátni hivatott szervezeteknek, illetve pártoknak a 2015. október 25-re meghirdetett ukrajnai önkormányzati választások során kell szembesülniük:
– a kárpátaljai magyarságnak, az általa lakott települések, illetve közigazgatási egységek önkormányzati testületeiben (tanácsaiban) minél szélesebb körű képviseletének biztosítása, illetve a települési polgármesteri tisztségeknek a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt és az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt által jelölt/támogatott személyek által minél nagyobb számban való betöltése érdekében;
– az adott helyzetben lehetséges, legteljesebb körű magyar önkormányzati lehetőségek biztosítása;
– a kárpátaljai magyarság érdekeinek az országban végbemenő közigazgatási-önkormányzati reform megvalósítása során való védelme, illetve érvényesítése érdekében:
I. Megállapodnak a városi (megyei jogú), járási és a megyei szintű önkormányzati választásokon való közös részvételről, amelynek közösen kitűzött politikai céljai:
1.1 a szórványvidékeken, illetve a magyarság által nem jelentős számban lakott közigazgatási egységekben a magyarság képviseletének a megjelenítése;
1.2 a magyarok által jelentős számban lakott közigazgatási egységekben a magyar szervezetek lehető legszámottevőbb képviseletének biztosítása;
1.3 a Beregszászi járás és Beregszász város testületeiben a magyar szervezetek többségi képviseletének az elérése.
II. Az I. részben vázolt célok elérése érdekében:
2.1. a Felek megállapodtak abban, hogy megyei tanácsi választásokon egy közös listát indítanak;
2.1.1. Ezen listát a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt állítja;
2.1.2 A megyei listavezető személyét a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt jelöli ki;
2.1.3. A KMKSZ-UMP által a választási körzetekben (a pártlistán) indított jelöltek személyét, illetve a választási körzeteket, amelyekben e személyek jelölése megtörténik, a Felek paritásos alapon (50–50 százalék) közösen állapítják meg. A Felek saját hatáskörben nevezik meg saját jelöltjeiket.
2.2. A Felek a maguk részéről mindent megtesznek azért, hogy valamennyi magyarlakta közigazgatási egységben választási együttműködés jöjjön létre. Ennek megvalósulása érdekében záros határidőn belül a helyi szervezetek között egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek. A megállapodást követően a választási együttműködés keretében a Felek paritásos és/vagy nem paritásos alapon jelölteket állítanak, amelyeket az adott régióban listát indító Fél felvesz a listájára.
III. A Felek, a választásokon való közös részvétel, illetve a választások utáni együttműködés céljából egyeztetik választási programjaikat, vagy közös programmal indulnak e választásokon.
IV. A választási együttműködés összehangolására a Felek egy koordinációs bizottságot hoznak létre.
V. Az e választásokon való együttműködés további részleteiről, illetve mikéntjeiről és hogyanjairól a felek további tárgyalások útján állapodnak meg. Az ilyen megállapodásokat jelen Megállapodáshoz csatolandó jegyzőkönyvekben rögzítik, melyek jelen Megállapodás kiegészítését képezik.

Beregszász, 2015. szeptember 5.