Bátori József Ung-vidék tiszteletbeli polgára lett


Az Ungvári Járási Tanács szeptember 25-i ülésén az „Ungvidék tiszteletbeli polgára” címet adományozta Bátori Józsefnek, a tanács KMKSZ-es képviselőjének, az Ungi Református Egyházmegye főgondnokának.

Rövid méltatásából kiderült, hogy Bátori József választói érdekeit szem előtt tartva aktívan részt vesz a tanács munkájában, rendszeresen beadványokat és javaslatokat nyújt be a képviselő testület elé. Holland segélyszervezetek révén számos humanitárius program megszervezése és lebonyolítása fűződik a nevéhez, amelyek pozitívan hatottak a járás lakóinak szociális-gazdasági és kulturális életére és fejlődésére.

A nagyszabású projektek közül kiemelkedik a szürtei roma iskola épülete, a szalókai felcser-szülészeti központ, a nagydobronyi öregotthonban található palliatív kórházi osztálynak és mentőállomásnak helyet adó épület felújítása stb. A képviselő révén a járásban összesen 11 felcser-szülészeti központ újulhatott meg. Közbenjárásával anyagi támogatáshoz jutott a járás több iskolája és óvodája. Melynek keretében az ároki, ráti, tiszaágteleki, koncházi, kincseshomoki és ráti intézmények, valamint kisgejőci oktatási-nevelési komplexum felújítási munkálatit finanszírozták.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy megkaphattam ezt az elismerő címet. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik jelöltek az elismerésre és azoknak is, akik támogatták ezt az indítvány. De mindenek előtt Istennek kell hálát adnom, azért, hogy erőt és inspirációt adott ahhoz, hogy életem során annyi mindet tehettem a közösségünk számára„ – fogalmazott Bátori József.

A KárpátHír szerkesztősége is gratulál az elismeréshez!