Moszkal: Balogáék mondjanak le parlamenti mandátumukról!


Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója felszólította Ivan és Viktor Balogát, hogy teljesítsék a választóiknak tett ígéretüket.

„Viktor és Ivan Baloga azt ígérte a választóiknak, hogy lemondanak a parlamenti mandátumukról és a megyei tanácsban folytatják a politizálást. Sok ember hitt ennek az ígéretnek. Ukrajna Alkotmányának 78. cikkelye alapján a parlamenti képviselő egyidejűleg nem lehet a megyei, járási, városi és községi, képviselő-testület tagja” – olvasható Hennagyij Moszkal hivatalos honlapján.