Az UMDSZ szerint meghozta gyümölcsét az összefogás


Elnökségi ülésen értékelte az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) a múlt vasárnapi önkormányzati választások eredményeit. Ezzel kapcsolatosan egy nyilatkozatot fogadtak el, amit az alábbiakban olvashatnak. Az országos szövetség arra helyezi a hangsúlyt, hogy a továbbiakban is folytatni, sőt, mélyíteni kellene az együttműködést. Kijelentik azt is, hogy a jövőben a KMKSZ-t tekintik az első számú politikai partnerüknek.

“Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége október 29-én megtartott ülésén örömmel konstatálta, hogy a 2010-ben az UMDSZ által felvetett, s az idén nyáron ismét szorgalmazott magyar-magyar együttműködés a kárpátaljai magyar társadalom elvárásainak és támogatásának köszönhetően rég nem látott győzelmet aratott az önkormányzati választásokon. A megyei átlagnál jóval magasabb választási részvételnek és a közös megyei listára való fegyelmezett szavazásnak köszönhetően a kárpátaljai magyarság képviselői a mérleg nyelvét képezhetik a Kárpátaljai Megyei Tanácsban a többség létrehozása során, s ennek megfelelően jelentős befolyást gyakorolhatnak az elkövetkezendő időszakban a magyar közösség sorsának alakulására. A magyar közösség vezetőinek tudomásul kell venniük, hogy az a tény, hogy a közös magyar listára ilyen jelentős számú szavazatot adtak le, egy jelentős társadalmi elvárással is párosul – a választók nem populista szólamokat, hanem konkrét cselekedeteket várnak el tőlünk.
A nem hivatalos választási eredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel a 2015. évi ukrajnai önkormányzati választásokon való együttműködésről szóló megállapodásnak megfelelően sikerült megvalósítani a kitűzött célokat, így
– a szórványvidékeken, illetve a magyarság által nem jelentős számban lakott közigazgatási egységekben a magyarság megjelenítését és képviseletét;
– a magyarok által jelentős számban lakott közigazgatási egységekben a magyar szervezetek számottevő képviseletét az önkormányzati testületekben;
– a Beregszászi járásban és Beregszász városában a magyar szervezetek többségi képviseletének a biztosítását.
Ezeket az eredményeket közös listák állításával, illetve külön-külön indulva sikerült a két szervezetnek elérnie, azonban fontos megemlíteni, hogy a közös fellépés jelentősebb mobilizáló hatással bírt, mint a külön listák indítása.
A választási együttműködés során egyeztetett választási programpontok megvalósítása érdekében az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy az elkövetkező önkormányzati ciklus során elsőrendű politikai partnerének a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget tekinti. Az UMDSZ kezdeményezi egy, a választások utáni együttműködés valamennyi szegmensére kiterjedő keret-megállapodás elfogadását, amely a szervezetek mindennapi tevékenységének összehangolásán túl foglalkozna a közös listákon bejutott képviselők feladataival, a képviselőcsoportok működésével, a külön induló listákon bejutott magyar képviselők tevékenységének részleteivel is. Amennyiben a közös listákon mandátumhoz jutott képviselői csoportok valamilyen koalícióhoz csatlakoznak, vagy a képviselői többség kialakításához harmadik felet kívánnak bevonni, ezekhez a döntésekhez mindkét fél konszenzusos jóváhagyására szükség van. A külön listákon induló és mandátumhoz jutó járási/városi szintű képviselők számára irányadó cél az együttműködés a magyar partnerszervezettel, az együttműködés elvi alapját az általuk megkötött megállapodás képezi. Az UMDSZ elnökségének álláspontja szerint a helyi sajátosságok figyelembe vétele mellett a más politikai pártokkal kötött koalíciós megállapodásnak egységesnek kell lennie minden szinten.
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség ezúton szeretne köszönetet mondani minden tagjának, aktivistájának a választási kampány során kifejtett munkájáért, minden kárpátaljai választópolgárnak, aki támogató szavazatával hozzájárult a magyar sikerhez, s ezáltal a hangsúlyos magyar érdekképviselet kialakításához. Köszönjük történelmi egyházaink és civil szervezeteink hathatós támogatását. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk köszönetet mondani az anyaország kormányának, amely a gyakorlatba ültette át az Alaptörvény passzusát „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért…”