Hálaadó Istentisztelet Aklihegyen


2015. december 6.-án Aklihegyen hálaadó Istentiszteletet tartottak a templom felépülésének 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepségre a helyiek és a környező falvak lakosai is szép számmal érkeztek. Családias légkörben vettek részt az Istentiszteleten reformátusok, római katolikusok és görög katolikusok egyaránt – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámolóban.

Mészár István helybeli lelkipásztor köszöntötte a lelkipásztorokat, a jelenlevőket. Előszavában elmondta, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat, de a szív tisztaságát keresi mindenki életében. A bűnök miatt fordul el az embertől, és a bűnök elhagyása után mehetünk hozzá, hogy meghallgasson minket. Az Igehirdetés szolgálatát Hunyadi Attila Máramaros-Ugocsai Egyházmegye esperese végezte. Jakab leveléből választva az Igerészt, a gyülekezet figyelmét az Isten szerinti bölcsesség fontosságára hívta fel a földi, ördögi bölcsességgel szemben. A gyülekezet történetéről Mészár István elmondta, amikor Oroszi Pál lelkipásztor Isten vezetésére figyelve tervezte, hogy Aklihegyen gyülekezet és ifjúsági tábor legyen; sokan kétkedve fogadták az ötletet. Azt mondták, ott nincs semmilyen központ, csupán egy félreeső, nehezen megközelíthető kicsiny falucska. A bölcs tervező így szólt:

majd központ lesz belőle! Ma, 20 év távlatából már értjük, és hálásak vagyunk, hogy „nem tanácskozott testtel és vérrel”(Gal. 1,16), hanem hozzáfogott a tereprendezéshez és az építkezéshez.

Aklihegyről mindenkinek az ifjúsági tábor jut először eszébe. Azonban a tábor mellett virágzó kis gyülekezetet is szervezett a néhai Oroszi Pál. A rendszerváltás után azonnal nekikezdett a templom építéséhez, hiszen a helyi közösségnek még nem volt temploma. Azon keveseknek, akik szerették volna hallani Isten Igéjét, Akliba, ill. Szőlősgyulára kellett gyalogolniuk. Pali bácsi eleinte egy családi házban gyűjtötte össze az Igére szomjas híveket. 1992-ben ünnepélyes keretek között tette le a templom alapkövét. És 1995. november 27.-én már hálát adhattak reformátusok és katolikusok azért, hogy Isten nevét itt Aklihegyen is, az Ő házában lehet segítségül hívni. A gyülekezet ma 150 tagot számlál.

Különlegességnek számít, hogy a templom ökumenikus, amit békességben közösen használ a református, római katolikus és görög katolikus közösség. A templom puritán református jellegű, 210 férőhelyes. Harangja régi, Novotny Antal készítette 1904-ben, Temesváron. A helyiek az 1920-as években vették meg. Mivel akkorra már határ választotta el az országot, de sokaknak még volt szántóföldje és kaszálója Romániában, szekéren, széna alatt elrejtve hozták azt Aklihegyre. Templom híján a temetőben állították fel a harangot, és ott használták a templom fölszenteléséig.
Az úrvacsorai edények és a keresztelői kancsó újak. Az úrasztali terítők külön a hálaadó alkalomra készültek el; fehér kereszthímzéses mintájúak.
A kicsiny gyülekezet 2 évvel ezelőtt kezdte el a templom renoválását, szigetelését, illetve a fűtés beszerelését. Isten segítségével sátortetőt húzhattak a bejárati lépcsőre, ill. kovácsoltvas kapu és kisajtó került a régi helyére.

Hunyadi Attila esperes úr Isten Igéjében hangsúlyozta, hogy a szép templom mellé szükséges, hogy az ember szívében is megújulva álljon Isten előtt. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével özv. Oroszi Pálné, Margit néni. Isten keresésére buzdított mindenkit, mondván: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!”(Ézs. 55,6)

Seres János esperes úr zárásképpen elmondta: Isten Igéjének megélése a hétköznapokban az életet adó út. Benne van a vasárnap megtartása, az Istenre figyelő lélek feltöltődése, a házasság megszentelése, Isten félelmében való közös élet a bálványok elhagyása mellett, Krisztus követése az újjászült szív segítségével.

Sok feladat áll még előttünk, de az elért eredményekért: Laus vivendi Deo – Dicsőség az élő Istennek!

Mészár István lp.