„…mindent a magyarok döntenek el!”


Magyar első elnökhelyettese van a Kárpátaljai Megyei Tanácsnak. Korábban egyfajta szokásjog volt, hogy vidékünk képviselőtestületének egyik elnökhelyettese a magyarok közül került ki, ám az utóbbi időszakban az ukrán politikai körök nem mindig figyeltek oda erre az „apróságra”.

A magyar összefogás eredményezte kiváló választási szereplésének köszönhetően ismét felértékelődött szerepünk a megyei önkormányzatban. Ez kezd konkrét, kézzel fogható eredményekkel járni, még ha jelenleg az csak a fontos posztok megkaparintásában mutatkozik is. Ezen az úton nagyon lényeges fejlemény, hogy Barta József (képünkön) személyében magyar politikust választott első elnökhelyettesnek a megyei tanács. Megválasztását 45-en támogatták a 64 fős grémiumban. A borítékolt Szolidaritás–Vidrodzsennya-Ellenzéki Blokk hármashoz csatlakozott a Batykivscsina 7 képviselője is. Jelenleg úgy fest, a legnépesebb frakció, a Jedinij Centr (JC) marad csak ellenzékben. Mihajlo Rivisz, a testület legutóbb megválasztott új elnöke jelezte, a másik alelnöki tisztet a Batykivscsinának szánja. Bár ők még gondolkodási időt kértek, de a magyar jelölt mögötti felsorakozás azt vetíti előre, igent fognak mondani az ajánlatra.

A VII. összehívású megyei tanács elhúzódó első ülésszakának utolsó plenáris ülésén döntöttek még az elnök és az első alelnök bérezéséről, valamint a bizottságok személyi összetételéről. Itt is ügyesen helyezkedett a magyar politikai erő, s két bizottság esetében az elnöki posztot, egy harmadiknál pedig a titkári beosztást sikerült kialkudni, ami remek rajtpozíció a magyar érdekek hatékony érvényesítése szempontjából. A jövőben Péter Csaba vezetheti a határon átnyúló együttműködésért és a turizmusért felelős testületet, Orosz Ildikó pedig a teljes humán blokkot felölelő bizottság elnöke lett.

Hozzá tartoznak majd az oktatási, a kisebbségi, az egyházi, a kulturális, a tudományos, az ifjúsági és sport, valamint az információs ügyek. Munkáját segíteni fogja frakciótársa, Kész Barnabás. A környezetvédelmi bizottságban Rezes Károly a titkár, annak vezetője egyébként a JC színeiben mandátumhoz jutott, szintén magyar Bíró Okszana lett. Bátori József az egészségügyi, Gulácsy Géza az agráripari, közigazgatási és földügyi, míg Tóth Miklós a költségvetési bizottság tagjaként dolgozhat.

A testület az idén még egyszer összeül, ugyanis az év végéig ki kell dolgozni a megyei költségvetést. Erre karácsonyig sor kerül, mert Hennagyij Moszkal kormányzó hivatalosan is szabadnapot rendelt el a közelgő ünnepünk alkalmából. Jóleső gesztus volt, amire az egyik ukrán tudósító kolléga megjegyezte, sőt, beszámolójának is ezt a címet adta: „A Kárpátaljai Megyei Tanácsban mindent a magyarok döntenek el”!

Visszatérve Barta József megválasztásához. Az újdonsült alelnök ugocsai. Salánkon dolgozott pedagógusként, majd iskolaigazgatóként. Négyszer választották meg a járási tanács képviselőjének, a legutóbbi ciklusban ott is alelnökként tevékenykedett. A KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének az elnöke, s ő volt a közös megyei magyar lista vezetője is.

Legfontosabb céljai között említette a programban megfogalmazott célok következetes végrehajtását, amivel a helyi magyar közösség mellett a vidék egész lakossága nyerhet. Kiemelte, konszolidációra fog törekedni a megyei önkormányzatban mandátumhoz jutott összes politikai szereplővel. Mindenekelőtt a turisztika, a vendéglátás minőségének javításában, új határátkelőhelyek nyitásában, a határ menti infrastruktúra javításában, az utak rendbehozatalában, a vízszolgáltatás korszerűsítésében, a szemétfeldolgozás modernizálásában, az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésében látja a megye felvirágoztatásának lehetőségét.

Az ülésszak végeztével lapunk kérdésére válaszolva hozzátette, ezek mind-mind olyan célok és feladatok, amelyek megvalósításával a kárpátaljai magyar közösség is könnyebben boldogulhat szülőföldjén. Kifejtette, örül annak, hogy hosszas egyeztetések után sikerült megállapodásra jutni a hatalmat gyakorló Szolidaritással a magyarságot érintő gondok, félelmek programszintű meg- és feloldásáról. Most azt tartja a legfontosabbnak, hogy sikerüljön a gyakorlatba is átültetni az önkormányzati választások kimagaslóan jó magyar eredményeit, hogy céltudatos és összehangolt munkával a lehető legtöbbet sikerüljön megvalósítani a felvázoltakból. Leszögezte, ez csak úgy lehetséges, ha saját kezünkbe vesszük a sorsunkat, ezért is fontosak ezek a posztok, amit most a közösségünk képviselői kapnak egyrészt a megyei önkormányzatban, másrészt várhatóan a megyei közigazgatás számos fontos területén is számítanak ránk.

forrás: kiszó