Hunyadi-iskolások jótékonykodtak a kárpátaljai Fornoson


Pártfogásukba vettek egy kárpátaljai települést, illetve az ott élő, nehéz sorsú gyerekeket karolták fel a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola tanárai és diákjai. Immár több éve a diákönkormányzat, Móritz Adrienn vezetésével és a szülői munkaközösség, Hettlingerné Judit vezetésével meghirdeti Aranymasni ajándékadományozó akcióját. Ebben a tanévben Fornos települést segítették.

A Munkácstól hét kilométerre található, 1700 lelket számláló, szinte teljesen magyarok lakta falu az utak rossz minősége miatt csak jókora kerülővel közelíthető meg. Az iskolában 166 diákot húsz tanár tanít. Az iskola régi szárnyát lebontották, mert a földrengés miatt veszélyessé nyilvánították.

Emiatt nincs elég osztályterem. A 4. osztály a református egyház parókiájának egyik termében tanul. Tornatermük sincs. Az udvar sáros, egy törött kosárlabdapalánk és néhány vascső emlékeztet arra, hogy az udvar egyben a tornapálya is. A település komoly gondokkal küzd a vezetékesvíz-ellátással is. A hunyadisok segítsége nagyon jól jött a fornosiaknak.

A soproni evangélikus iskolából többhetes készülődés, csomagolás, válogatás után indultak útnak Kárpátaljára. Közel hatszáz kilométert tettek meg, mire célba értek.

A szállítás és az utazás minden költségét az iskola fizette. Móritz Adrienn, a diákönkormányzatot vezető pedagógus külön kiemelte azt a három hunyadis diákot – Havas Pétert, Tóth Barnabást és Rőder Benjamint –, akik a gyűjtés ideje alatt minden délután segítettek a rakodásban és az adományok átadásánál is példaértékű missziós tevékenységet láttak el. Radnóti György és Jakab Johanna szintén áldozatos munkát végeztek.

Fornoson örömmel fogadták a soproniakat, akik öt családnak adták át pénzadományukat, az ajándékokat rejtő dobozokat pedig az iskola tanulói kapták.

Forrás: kisalfold.hu