Kárpátalja legyen újra szabad gazdasági övezet


Az EU-Ukrajna társulási megállapodás és a szabadkereskedelmi egyezményről szóló parlamenti vitában Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő elmondta: “Ukrajna hosszú utat tett meg, hogy a posztszovjet működési rendszerrel szakítva európai szellemű demokratikus reformokba kezdjen. Ez a folyamat még nem zárult le, és az Európai Unióval kötött társulási szerződéssel illetve a szabadkereskedelmi szerződés január elsejei életbe lépésével Ukrajna új lehetőségeket kapott a fejlődésre”.

Az EU-Ukrajna társulási megállapodás és a szabadkereskedelmi egyezményről szóló vitában Bocskor Andrea elmondta: “Ukrajna hosszú utat tett meg, hogy a posztszovjet működési rendszerrel szakítva európai szellemű demokratikus reformokba kezdjen. Ez a folyamat még nem zárult le, és az Európai Unióval kötött társulási szerződéssel illetve a szabadkereskedelmi szerződés január elsejei életbe lépésével Ukrajna új lehetőségeket kapott a fejlődésre. E szerződés leépíti a vámokat, hozzáférést biztosít egy új, 500 milliós piachoz, ami a kereskedelmi kapcsolatok bővítése révén impulzust ad a gazdaságnak”.

A kárpátaljai képviselő hangsúlyozta,

hogy ezeket a lehetőségeket regionális szinten is hasznosítani kell, így fontos lenne újraalakítani a kétezres évek elején sikeresen működő Kárpátalja Szabad Gazdasági Övezetet.

Ez keretet biztosítana a külföldi vállalkozók és tőke megyébe való bevonzására, a hazai és külföldi vállalkozások közötti kapcsolatok elmélyítésére, Kárpátalja és a vele szomszédos EU-s országok, régiók gazdaságával való integrációjára. Ennek révén számos új munkahely jöhetne létre, gazdasági, infrastrukturális fejlődés indulhatna el, mely javítana a lakosság életszínvonalán.

“Égető szükség lenne a különleges gazdasági övezet visszaállítására, mert az oda áramló befektetések révén megoldható lenne a megye iparának technológiai megújítása, a gazdasági ágazatok fokozottabb ütemű fejlődése, az oktatási-, kulturális-, turisztikai- és sportlétesítmények korszerűsítése, a határátkelők és a közútrendszer fejlesztése, például a Beregszászt elkerülő út megépítése” – ismertette a szabadkereskedelmi egyezmény regionális, Kárpátaljára gyakorolt hatását Bocskor Andrea EP-képviselő.

“Mindezek fényében, fel kell hívni az ukrán kormány figyelmét arra, hogy a decentralizáció jegyében, regionális szinten is fontos kiaknázni a szabadkereskedelmi egyezmény által nyújtott előnyöket, európai szintű lépéseket kell tenni, és a régi, jól bevált módszereket is alkalmazni kell, így fokozva a gazdasági növekedést, az életszínvonal emelkedését a lakosság körében”– nyilatkozta Bocskor Andrea.

EPP-HungarianPress