Az LMP felszólítja a román kormányt, hogy ne akadályozza a magyar osztályok indítását


Egy nemrég körbeküldött román miniszteri rendelet előírja, hogy bármely osztály tanulói létszámának minimum 12 főnek kell lennie, ennél kevesebb diákkal csak akkor tud osztály elindulni, ha a kisebbségi államtitkárság úgy dönt.

A rendelet további részletei azt is kimondják, hogy amennyiben nincs meg az előírt létszám, az iskola vezetősége a tanfelügyelőséghez fordulhat jóváhagyásért, amely azonban csak összesíti a kéréseket, és jóváhagyás végett továbbítja a kisebbségi államtitkársághoz Bukarestbe. A szórványmagyarság körében eddig is többször előfordult, hogy a tanfelügyelőségek ennek ellenére sem engedélyeztek kisebbségi osztályokat, vagy egyszerűen kevesebb tanuló esetén elutasították a kérést anélkül, hogy továbbították volna a szaktárca illetékes főosztályához.

Minden döntést e kérdésben elvileg Bukarestben hoznának meg, de tapasztalatok szerint a rendszer sok esetben önjáró és elutasításra kerül a kérelmek egy jelentős része. Ezek az adminisztratív akadályok ellehetetlenítik a szórványmagyarság jogát nyelvük továbbörökítésére.

Az LMP álláspontja szerint a kisebbségi nyelvhasználathoz való jog Európai Uniós alapjog és ezért a kisebbségi nyelvhasználat illetve a kisebbségi nyelv továbbörökítésének adminisztratív akadályozása ellentétes közös európai értékeinkkel és alapdokumentumainkkal. Ezért a párt arra szólítja fel a román kormányt, hogy hárítsa el az adminisztratív akadályokat a magyar osztályok indítása elől.

ittHON.ma