Megható videóklipet készítettek az aknaszlatinai Bólyai János Középiskola tanárainak és diákjainak közreműködésével


A Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő Petőfi Sándor program keretén belül ösztöndíjasként Aknaszlatinára érkezett Aranyos Dominika Fanni egy megható videoklipet készített a Bólyai János Középiskola tanárainak és diákjainak közreműködésével.

A máramarosi hegyekből Magyarország belseje felé vezető hajdani híres Só-út kiindulópontjában működik Kárpátalja legkeletibb magyar tannyelvű középiskolája, – a Bolyai János Középiskola. Aknaszlatina a szórványmagyarság legnagyobb magyarlakta települése, ahol már 1778-tól folyt magyar oktatás. Az első oktatási intézmény az Aknaszlatinai Magyar Kincstári Római Katolikus Elemi Népiskola néven jött létre.

A semmiből kezdtünk építkezni. Megkaptuk egy régi balesetveszélyessé nyilvánított épületet, amit a szülőkel közösen önerőből, szinte a semmiből, újra építettünk. Tanintézetünk 1992. május 25-én vette fel a nagy matematikus, Bolyai János nevét.

Nem véletlenül – mondta el Benedek Imre, – iskolánkban ugyanis a tudományok királynője, a matematika kapott hangsúlyos szerepet, de emellett a számítástechnika oktatása is intenzívebben folyik. Jelenleg egy jól felszerelt, modern számítógépterem áll a rendelkezésünkre, amely nemrég hat új komputerrel bővült.

forrás_ferences.hu