Beregszászi gondok, bajok


Több aktuális téma is szerepelt  a Beregszászi Városi Tanács legutóbbi plenáris ülésén.

Elsőként a képviselőtestület tagjai által az államhatalmi szervekhez intézett képviselői beadványok felolvasására került sor, tájékoztatott közösségi oldalán Babják Zoltán, a város polgármestere. Az első ezek közül azzal volt kapcsolatos, hogy a tervek szerint 2016 decemberében működni kezd a Beregsurány–Asztély közúti határátkelőhely kamionterminálja. Amiatt viszont, hogy nem épült meg a Beregszászt és Asztélyt elkerülő, az említett átkelőhöz vezető út, a súlyos járművek Beregszász utcáin haladnának majd keresztül. Mivel a kamionok ezzel kárt okoznak a városnak, az ott élőknek, a képviselők haladéktalanul kérik, hogy mielőbb oldják meg a Beregszászt elkerülő út építése finanszírozásának kérdéseit, tűzzék ki e projekt befejezésének időpontját.

Egy másik beadványban arról volt szó, hogy a Beregszászi Szolgáltatóipari Líceum vagyonát adják át a város közösségi tulajdonába, mivel a helyi költségvetésből kell finanszírozni e tanintézet működését, ami 6,4 millió hrivnyás kiadást jelent. A helyi Törvényesség és Igazságosság Civil Egyesülés képviselői egy felhívással fordultak a képviselőkhöz, amelyben arra mutattak rá, hogy adataik szerint nem legális módon működik a központi piac. Ezért olyan döntés született, hogy a következő tanácsülésen meghallgatják a piac vezetőjének beszámolóját arról, hogyan működnek. Fontos megemlíteni még, hogy a tanácsülésen a törvények követelményeinek megfelelően be lett vezetve a név szerinti szavazás. Ami a többi határozati javaslatot illeti, a képviselők elfogadták a külső reklámok elhelyezésével kapcsolatos szabályokat, döntés született a város utcái és terei neveinek pontosításáról és rendezéséről, azok módosításáról, illetve földterületek terrorellenes műveletben (ATO) részt vevők tulajdonába történő térítésmentes átadásáról.