Az UMDSZ is elítéli a magyarellenes megnyilvánulásokat Ungváron


A KárpátHirhez eljuttatott közleményben az UMDSZ mélységesen elítéli az Ungváron történteket.

2016. március 13-án, vasárnap délután az ungvári Petőfi téren tartózkodók szem- és fültanúi lehettek annak a megdöbbentő gyalázatos eseménynek, amikor egy sor militáns és paramilitáns ukrán, magukat hazafiasnak nevező szervezet képviselői menetoszlopban vonulva, a Petőfi szoborhoz érve azt skandálták, hogy „мадярів наножі”, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy „késre a magyarokkal”.

Ez a megnyilvánulás, még az utóbbi időszakot jellemző számos extrém közéleti esemény ismeretében is megdöbbentő, hiszen Ukrajna nyilvánosan elkötelezte magát az európai integráció, ezen belül a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Ugyanakkor polgárainak egyes csoportjai 77 esztendő távlatából vélt vagy valós sérelmekre hivatkozva, nemzeti ünnepünk előestéjén a magyar közösség kiirtását követelő jelszavakat skandálnak a kárpátaljai megyeszékhely közterületein.

Történik mindez akkor, amikor a kárpátaljai magyarság teljes mellszélességgel kiállt Ukrajna állami szuverenitása mellett, Magyarország pedig anyagi lehetőségeit jelentősen meghaladó forrásokat rendelt a kárpátaljai magyar és nem magyar intézmények, szervezetek, szociálisan rászoruló emberek megsegítésére, mi több korábban nem tapasztalt nagyságrendű támogatásokat helyezett kilátásba a régió gazdaságának felemelkedése érdekében.

E megdöbbentő eset kapcsán emlékeztetnünk kell, hogy a három évvel ezelőtt Ungváron magyar diákok ellen elkövetett atrocitások mindmáig kivizsgálatlanok, azok elkövetőit senki sem vonta felelősségre. Mi több, azon személyeket és szervezeteket hurcolták meg bírósági úton, akik felemelték a szavukat e jogsértések ellen. Ezekből a tényekből óhatatlanul is arra kell következtetnünk, hogy az előző, a magyar embereket megfélemlítő, alávaló cselekedetek megtorlatlansága inspirálta az elkövetőket egy újabb akcióra.

Ebből kifolyólag az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége elítéli ezen, a magyar közösséget és minden magyar embert nemzeti méltóságában megalázó, megfélemlítésünkre és a régióban uralkodó nyugalom megbontására irányuló cselekedeteket és felhívja az országos és megyei rendvédelmi szerveket, hogy Ukrajna hatályos törvényeinek megfelelően folytassa le a bűncselekmény teljes körű vizsgálatát, és vonja felelősségre az annak megszervezésében és elkövetésében felelős személyeket és szervezeteket.

Hangsúlyozzuk, hogy a nevezett akciók elkövetőinek további büntetlensége azt jelenti számunkra, hogy Ukrajna erre illetékes szervei vagy nem akarják, vagy nem tudják megvédeni az országban élő kisebbségek, az azokhoz tartozó személyek alkotmányos jogait. A felelősségre-vonás esetleges elmulasztása kétségessé teszi számunkra országunk mai vezetésének cselekvőképességét és a demokratikus európai értékek iránti minduntalan hangoztatott elkötelezettségét.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége, Beregszász, 2016. március 17.