Folytatódik az orosz csapatok összevonása Ukrajna keleti határánál

Ìèíèñòð îáîðîíû Óêðàèíû Ñòåïàí Ïîëòîðàê âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû â Êèåâå, 20 ÿíâàðÿ 2016 ã. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Az orosz hadsereg növeli a jelenlétét az ukrán határ mentén, Moszkva nem tett le arról a tervéről, hogy megtámadja Ukrajnát – jelentette ki Sztepan Poltorak, védelmi miniszter a kijevi Nemzetvédelmi Egyetemen, miután bemutat az intézmény új megbízott vezetőjét.

„Folytatódik az orosz csapatok összevonása Ukrajna keleti határainál. Ez azt is jelenti, hogy Moszkva folytatja agresszív politikáját Ukrajnával szemben. Oroszország nem tett le arról a tervéről, hogy elfoglalja Ukrajnát. Arra figyelmeztet mindannyiunkat, hogy a veszély nem múlt el, továbbra is fennáll”

– idézi az UNIAN Poltorak szavait.