Új görögkatolikus templomot szenteltek fel a kárpátaljai Kisbégányban


Május 15-én, pünkösdvasárnap Milan Šašik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke Szent Liturgia keretében szentelte fel a kárpátaljai Kisbégányi Görögkatolikus Egyházközség új templomát.

Az egyházközség és a kárpátaljai görögkatolikusság számára egyaránt fontos esemény a templombelső és az oltár megszentelésével vette kezdetét. Az oltárt – Milan Šašik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke és az egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének áldozópapjai részvételével – borral, vízzel és rózsavízzel áldották meg, végül pedig műróval (szentségkiszolgáltatáshoz használt különleges olajjal) kenték meg. A műró a Szentlélek adományát jelképezi.

A szentelést ünnepi Szent Liturgia követte. Milan Šašik püspök prédikációjában az egyetértésről és az egymás iránti tiszteletről szólt.

A helyi görögkatolikus közösség 2007-től a kisbégányi középiskola épületében tartotta szertartásait Marosi István parókus vezetésével, aki folytatta Szabó Konstantin és Orosz István korábban megkezdett szervezőmunkáját. Az egyházközség templomát 2013-ban, a templomtornyot pedig 2014-ben kezdték el építeni. Az építési munka elkezdése leginkább a kisbégányi születésű, jelenleg a krími területen élő vállalkozónak, Hlobinec (Hleba) Mártának volt köszönhető, aki úgy érezte, szülőfalujának tartozik azzal, hogy Isten házának kialakítását elősegítse. Az ő felajánlását egészítette ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, a Keleti Partnerség program, továbbá számos magánszemély, vállalkozó és testvéregyházközség.

Forrás és fotó: Kárpátaljalap.net