Pénzjutalommal ismerték el a tudásukat


Kárpátalja magyar tanintézményeiben közel nyolcszáz diák ballagott az idén. A Beregszászi Magyar Gimnáziumban negyven fiatalnak szólt az utolsó csengő.

Szabó Árpád, a BMG igazgatója köszöntőjében beszámolt az iskola tantárgyi vetélkedőkön elért eredményeiről. Kiderült, úgy járási, mint megyei szinten remekeltek a diákok, sőt, Kopasz Rebeka Magdolna végzős diák első helyezést ért el az országos tantárgyi vetélkedőn magyar nyelv és irodalomból.

– Ezen eredményeknek is köszönhetően kitűnő minősítésű tehetségpont vagyunk már több éven keresztül. Idén ősszel kell megvédenünk ezt a megtisztelő címet. Remélem, sikerül, mert az eredményeink tükrében ez év tavaszán felvettek bennünket az EU-s tehetségpontok nagy családjába. Ami az anyagi elismerést illeti, ebben az évben sikerült a Bethlen Alaptól — hosszú évek után először — 600 ezer forintot nyernünk a Kárpát-medencei osztály itt tartózkodásának a megfinanszírozására (ami sajnos nem lesz elég), és a Kárpátaljai Bethlen Alaptól 200 ezer forintot a tehetségpontunk technikai bázisának a fejlesztésére, amit a közel 350 gimnazista és a tanári kar nevében megköszönünk, mert a semmitől sokkal több.

De annak fényében, hogy általános iskolák, nem beszélve a többiről, sokkal többet kapnak, szeretném fenntartásainkat hangoztatni. Erről a történetről az a mondás jut eszembe, hogy járni járna, csak nem jut. Itt azonban az az eset áll fenn, hogy jutni is jutna, de a BMG nem kap… Ám a fennmaradásunkért folytatott harcban rengeteg jóakaratú emberrel, baráttal találkozunk, akik elismerve az itt zajló áldozatos munkát mindig, és minden kérdésben a segítségünkre sietnek. Ide tartozik többek mellett Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, Petruska István, a járási közigazgatási hivatal elnöke, Péter Csaba megyei képviselő – szögezte le a BMG igazgatója.

Az ünnepségen jelen volt Péter Csaba, az UMDP elnöke, aki mindenképp segíteni kívánja az iskola további fejlődését, azt, hogy a tehetséges gyerekek szebb környezetben, tágas tantermekben tanulhassanak. Petruska István, a járási közigazgatási hivatal elnöke egy multimédiás szettel ajándékozta meg az iskolát, emellett anyagi támogatást részesítette azokat a diákokat és tanáraikat, akik dobogós helyezést értek el járási, megyei és országos tantárgyi versenyeken. A pénzjutalomban Péter Csaba és Petruska István nyújtották át az arra érdemeseknek. Mindketten sok sikert kívántak számukra, illetve további támogatásukról biztosították a tanintézményt.

Köszöntötte a végzősöket és az egybegyűlteket Zubánics László, az UMDSZ elnöke, Erdei Péter, a Beregszászi Konzulátus konzulja, illetve Nagy Béla, a KRE főgondnoka is.

TiszaNews