Elvették a dobronyi tanítók, egészségügyi dolgozók földjét


Nagydobronyiak földrészlegeinek védelmében kellett síkra szállnia Brenzovics László parlamenti képviselőnek minap. A magyar honatya a nemzeti rendőrség kárpátaljai megyei vezetőjéhez, a megye ügyészéhez, valamint az Állami Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Szolgálat (Derzsgeokadasztr) megyei vezetőjéhez címzett képviselői beadványaiban kért magyarázatot a Derzsgeokadasztr kárpátaljai főosztályának eljárására – közölte a Kárpátalja hetilap.

Brenzovics László beadványában leírja, hogy Olekszandr Szo­lom­ko, a Volóci Járási Tanács képviselője hozzá intézett levelében arra kérte, járjon el bizonyos, a Derzs­geo­ka­dasztr kárpátaljai megyei főosztálya által kiadott rendelkezések törvényességi felülvizsgálata és megsemmisítése érdekében.
Szolomko leveléből és az ahhoz mellékelt dokumentumokból kitűnik, hogy

2016 áprilisának végén a Derzsgeokadasztr kárpátaljai megyei főosztálya rendeletileg hozzájárult a 2014880900:10:015:0003 és 2014880900:10:015:0004 kataszteri szám alatt nyilvántartott, Kárpátalja megye Ungvári járása Nagydobronyi Községi Tanácsának területén, a településhatáron kívül elterülő földrészlegek felosztásához.

Ugyanezen rendeleteivel a hivatal megadta az engedélyt a földrendezési tervek elkészítésére, melyek értelmében a földrészlegeket egyéni gazdaságok kialakítására utalják ki. A két földterület együttesen kis híján 29 hektárt tesz ki, s a hivatal határozatai azokat állami tulajdonú földként említik.

Azonban az Ungvári Járási Állami Adminisztráció vezetője 2002. 11. 19-i, 439. számú rendeletével a szóban forgó földrészlegeket a „szociális szféra dolgozóinak” tulajdonába adta egyéni gazdálkodás céljaira – derül ki Szolomko leveléből. Ennek alapján 338, úgynevezett régi típusú földtulajdont igazoló állami okmányt állítottak ki, egyenként 0,23 ha területre, amelyeket azonban nem tápláltak be az Állami Földkataszter automatizált rendszerébe.

Az elvett földeket lvivi, Lviv és Voliny megyei, kisbereznai, illetve ungvári illetőségű személyek nevére állították ki – mondta Brenzovics a Kárpátalja lapnak.

A fentiekre való tekintettel, a nagydobronyi földtulajdonosok jogainak védelmében a KMKSZ vezetője arra kérte beadványában az illetékes igazságügyi és földhivatali vezetőket, hogy vizsgálják felül az említett, a Derzsgeokadasztr megyei főosztálya által kiadott rendelkezések jogszerűségét.

Forrás: Kárpátalja hetilap, kép: Biró Zsolt