Nem veszik el a tanárok és az egészségügyi dolgozók földjét


A Kárpátaljai Megyei Ta­nács, az Ungvári Járási Tanács, valamint a nagy­dob­ronyi helyi tanács illetékes vezetői, képviselői, valamint az Állami Geo­déziai, Kartográfiai és Kataszteri Szolgálat (Derzs­geo­ka­dasztr) kárpátaljai megyei főosztályának meg­bízott, új vezetője, továbbá az érintettek részvételével tényfeltáró lakossági fórumot szerveztek Nagy­dobronyban a pedagógusok és egészségügyi dolgozók privatizált földjeinek újbóli magántulajdonba adásának ügyében – közölte a Kárpátalja hetilap.

Mint arról lapunkban már többször is beszámoltunk, 2016 áprilisának végén a Derzs­geokadasztr kárpátaljai megyei főosztálya rendeletileg hozzájárult két, a Nagydobronyi Községi Tanács területén, a településhatáron kívül elterülő földrészleg magántulajdonba adásához. Az összességében kis híján 29 hektárnyi területet a Derzsgeokadasztr határozatai állami tulajdonú földekként említik. Azonban az Ungvári Járási Állami Adminisztráció vezetője rendeletével még 2002-ben a „szociális szféra dolgozóinak” – mindenekelőtt a nagydobronyi oktatási-nevelési, valamint egészségügyi intézmények munkatársainak – tulajdonába adta a szóban forgó földrészlegeket egyéni gazdálkodás céljaira. Ennek alapján 338, úgynevezett régi típusú, földtulajdont igazoló állami okmányt állítottak ki, egyenként 0,23 ha területre, amelyeket azonban utóbb nem tápláltak be az Állami Földkataszter automatizált rendszerébe. A Derzsgeokadasztr mostani, vitatott rendeleteinek másolataiból ráadásul az is kitűnt, hogy azokat lvivi, Lviv és Voliny megyei, kisbereznai, illetve ungvári illetőségű személyek nevére állították ki, akik mindannyian a terrorellenes harcok résztvevői.

Az ügy kapcsán a megyei tanácsban kialakult botrány miatt időközben Bohdan Hranyuk, a Derzsgeokadasztr vezetője lemondott, helyette ideiglenesen Szvitlana Melnyicsuk tölti be a tisztséget, ő képviselte az állami hivatalt a dobronyi fórumon, ahol jelen volt még Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, valamint Petro Holubka és Va­le­rij Murha, a megyei tanács agrárkérdésekkel foglalkozó bi­zott­ságának elnöke és titkára, Bá­to­ri József, Gulácsy Géza és Tóth Miklós megyei képviselők, Mackó István, az Ungvári Járási Tanács elnökhelyettese, Mihajlo Hotra, a járási tanács földügyekkel is foglalkozó állandó bizottságának az elnöke, és ez utóbbi bizottság három tagja, Őrhidi László, Györke Viktor és Ruszlan Piska, továbbá Popka János, Nagydobrony polgármestere és mások.


Popka János polgármester részletesen tájékoztatta a fórum résztvevőit a kialakult helyzetről, amely nagy felháborodást keltett a község lakosainak körében. Szvitlana Melnyicsuktól megtudhattuk, hogy a mára megszűnt Derzszemagensztvo által 2002-ben privatizált földekkel kapcsolatos adatokkal a jelenleg illetékes Derzsgeokadasztr nem minden esetben rendelkezik, így fordulhatott elő, hogy az egyszer már hivatalosan magánkézbe adott földterületeket újra, ezúttal az ATO nyugat-ukrajnai résztvevőinek tulajdonába adhatták.

Az üggyel kapcsolatban minden jelenlévő támogatta Bar­ta József javaslatát, amely értelmében az illetékes jogvédő szervekhez fordulnak, azt kérve, hogy ellenőrizzék, azok a többségében Lemberg és Voliny megyei illetőségű személyek valóban az ATO területén teljesítettek-e katonai szolgálatot, ezáltal valóban jogosultak-e a kéthektáros földterületre. Mert ha nem azok, akkor törvénytelenül kaptak földet Nagydobrony határában, és az erről szóló határozatokat meg kell semmisíteni. Ha valóban jár nekik a hatályos törvények értelmében, akkor a hatóságoknak ott kell számukra a földeket kijelölni a nagydobronyi határban, ahol jelenleg nincs tulajdonos, hisz ahogy azt Szvitlana Melnyicsuk és Popka János is megerősítette, van elegendő, korábban még nem privatizált, állami tulajdonban lévő földterület a község határában.

Azóta a nagydobronyi bot­rány kapcsán kiderült, hogy Kár­pá­talja több járásában is volt már hasonló, földprivatizációval kapcsolatos ügy, ennek megfelelően időközben a Huszti járásban, Szál­do­bo­son is tartottak a megyei tanács illetékes bizottságának vezetői egy, a nagydobronyi tényfeltáró fórumhoz hasonló megbeszélést.