Bemutatták a riói nyári olimpia ukrán formaruháitHétfőn Kijevben bemutatták a 2016. évi XXXI. Rio de Janeiró-i olimpián résztvevő Ukrán Olimpiai Csapat formaruháit.
Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint a kollekciót az ismert ukrán divattervező Andre Tan tervezte. Az ukrán motívumokat is tartalmazó ruhadarabok domináns színárnyalatai a kék és a sárga. A bemutatón rendhagyó módon nem modellek, hanem ismert ukrán sportolók, világ és Európa bajnokok, az olimpiai csapat tagjai mutatták be a kollekciót.

Ïðåçåíòàöèÿ íîâîé îëèìïèéñêîé ôîðìû óêðàèíñêîé ñáîðíîé íà Èãðû ÕÕÕ² Îëèìïèàäû 2016 ãîäà â Ðèî-äå-Æàíåéðî, â Êèåâå, 11 èþëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ