Részeg ukrán tisztek


Egyszerű ukrán sorkatonák felnyomták matt részeg feletteseiket.
Az eset Cserkaszi megyében történt, a 93-as hadtest bázisán. A történtekről Katerina Berezsna önkéntes számolt be. Egyszerű sorkatonák két tisztüket átadták a hadsereg vezetőségének. Főnökeik nagyon részegek voltak, nem is tudtak magukról. Viszont amikor kijózanodtak, érdekes mód, már a bakákra nehezedett nyomás cselekedtük miatt, osztotta meg a fejleményeket Berezsna.
Nem ez az első ilyen eset, ami napvilágra kerül. Nemrég Lemberg megyében derült ki, hogy csont részeg parancsnokok gúnyt űznek a fiatal bakákból. Mindkét esetről készültek videofelvételek is.