Új dohánytrafikok és új árak jöhetnek


A parlamentben bejegyeztek egy törvénytervezetet, ami jelentősen megnehezítheti a dohányosok hozzáférését a cigarettához.

A törvénytervezet kidolgozója Olena Maszorina, a Népfront képviselője. Az indítvány alapján megváltoznának a dohánytrafikok kinézetei. Az egyik legfőbb változás átveszi a Magyarországon már bevezetett rendet, miszerint a cigaretta nem lehet látható helyen. Ez azt jelenti, hogy a cigarettásbódék ablakait el kell takarni, hogy azokon keresztül ne lehessen látni a dohánytermékeket.

A tervezet elfogadása után egy bizonyos időt is adna az árusoknak, hogy átalakítsák az árusítópontokat.

Maszorina tervezete szerint a kereskedelmi pontokat úgy kell kialakítani, hogy azok ne legyenek szem előtt a fiatalkorúak számára.

A képviselőnő a brit példát említi. Egyben változnának a dohányárusítással kapcsolatos engedélyek beszerzése, amelynek kiváltása háromszor drágább lenne. Ez értelemszerűen a dohánytermékek árának emelését eredményezné.