Iskolakezdés a Bereg-vidéken


A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban a hagyományokhoz híven az elsősök áthaladtak az iskola udvarát díszítő székelykapun, úgy foglalták el helyüket, jelképezve ezzel az iskolához való szoros kapcsolódásukat. Szabó Árpád igazgató nagy és sikeres családnak nevezte a gimnáziumot, amelynek időnként természetesen vannak problémái is. Például nincsenek megfelelő szaktantermeik, nincs tornatermük, az osztályhelyiségek egy része nem felel meg a kor követelményeinek.

– Bár nehéz körülmények között éljük mindennapi életünket, ebben az évben is három osztályt tudunk indítani 66 gyermekkel. Kedves elsősök. Ti egy olyan intézménybe nyertetek felvételt, amelyik kiáll magáért és minden egyes tagjáért, amelyhez tartozni nemcsak megtiszteltetés, de egyben kötelezettségekkel is jár. Iskolánk előtt e tanév elején nagy feladatok állnak: idén ünnepeljük gimnáziumunk 120-ik évfordulóját, amit szeretnénk méltóképpen megünnepelni – zárta szavait Szabó Árpád.

Péter Csaba megyei képviselő, az UMDP elnöke fontosnak tartja folyamatosan javítani az intézmények infrastrukturális körülményeit, biztosítani a gyerekek iskolakezdéshez szükséges felszerelését. Körzetéhez tizenegy település tartozik, az ott lévő iskolákban összesen 225 elsős van. A politikus tanszercsomaggal lepte meg a gyerekeket, ugyanis tudja, milyen nagy szükség van a mai világban a segítségre.

– Amikor egy hatéves kisgyermek a tanévnyitón ajándékot kap, még nagyobb örömmel ül be az iskolapadba. Emellett a szülőknek is nagy segítség, ugyanis tudjuk, milyenek az árak szűkebb pátriánkban is

– mondta Tóth Győző, a Beregszászi Járási Oktatási Osztály főszakembere.

– Péter Csaba évek óta támogatja településünket, mindig azok segítségére siet, akiknek szükségük van rá. A falu legkisebbjeit Mikuláskor is meglepi, most iskolakezdéskor is nagy segítség az általa felajánlott tanszercsomag.

A Nagymuzsalyi Középiskola két tannyelvű: ukránul és magyarul párhuzamosan folyik az oktatás. Szeptember elsején itt 240 gyerek kezdte a tanévet. Mint azt Szegedi Erika igazgató elmondta, az idén először nem nyitottak ukrán osztályt, egy magyar nyelvű osztállyal kezdték a tanévet 14 elsőssel, akik között vannak ukrán gyerekek is. Az iskola vezetője köszöntötte a vendégeket, akik között ott volt Ficaj László, Nagymuzsaly polgármestere. Ezt követően felolvasta Péter Csaba megyei képviselő levelét, melyben az UMDP elnöke kihangsúlyozta: Sajnos sokan döntöttek úgy, egész családok, hogy a jobb megélhetés érdekében külföldre költöznek. Ezért hálával tartozunk azoknak a szülőknek, akik, bízva a szebb jövőben, itthon maradtak, gyermeküket magyar iskolába íratták.

Remete a Beregszászi járás egyik legfélreesőbb települése. A falut nagyrészt ukrán anyanyelvűek lakják, de nem zárkóznak el a magyar nyelv tanulásától sem. Ezt bizonyítja az is, hogy a helyi általános iskolában ettől a tanévtől az 1-6 osztályosoknak heti két alkalommal oktatni fogják a magyart.

– Régi vágyunk teljesült – nyilatkozta a magyar órákkal kapcsolatban Marija Balega igazgató. – Most 14 kis elsősünk van, tavaly mindössze 17-en voltak. A szülők már évek óta kérdezgetik, mikor fogjuk tanítani a magyart, most végre összejön.

Segít az Advance

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt című programja keretében a szervezet beregszászi kirendeltségében hetven rászoruló iskolás kapott tanszercsomagot. Az akció mára már tradícióvá vált, évről évre több tucat gyerek jut hozzá a kezdéshez szükséges szetthez.

A tízezer forint értékű csomag komoly támogatás a szülőknek, fejtette ki Gerevich János, az Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ vezetője.

– Ez nagy segítség, főleg ha figyelembe vesszük, milyen alacsonyak a fizetések, a nyugdíjak. Nagyon jól jött ez ott, ahol egynél több gyermek kezdi a tanévet, akiknek a szociális háttere nem a legjobb. Így ők még inkább örülnek az értékes és hasznos ajándéknak.

Hegedűs Csilla / KISZÓ