25 éves az UMDSZ


25 esztendeje, 1991. október 5-én az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség alakuló ülésén részt vevő Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség, a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) vezető tisztségviselői „mélyreható változások és történelmi várakozások időszakában” gyűltek össze Kijevben, a Hotel Bratislava konferenciatermében, hogy összehangolják és sikeresebbé tegyék a megnevezett szervezetek által képviselt nemzeti érdekek megvalósítására irányuló törekvéseket. Mint a jelenlévők kifejtették: politikailag indokoltnak tartják egy olyan országos szintű koordinációs testület létrehozását, amelyben minden hivatalosan működő önálló magyar szervezet képviseltethetné magát. Az Alapítólevél elfogadása után jóváhagyásra került a szövetség Alapszabálya, illetve megválasztották az UMDSZ vezetőit is. A Szövetség elnökévé Fodó Sándort, társelnökeivé Vígh Jánost és Ilku Marion Józsefet választották.

A történelem számára álljon itt az UMDSZ alapító tagjainak teljes névsora:

A KMKSZ részéről: Fodó Sándor, a KMKSZ elnöke, Dupka György, a KMKSZ felelős titkára, Turóczy István, a KMKSZ gazdasági felelőse, Kovács Miklós elnökségi tag, Kiszely Tihamér, a KMKSZ ungvári városi szervezetének elnöke, Zubánics László, a KMISZ ügyvezető elnöke, Zselicky József, a KMKSZ ungvári járási szervezetének elnöke, dr. Kovács Elemér, a KMKSZ nagyszőlősi járási szervezetének elnöke, ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki szervezetének elnöke, Csulák László választmányi tag, Lizák László, a KMKSZ elnöksége titkárságának ügyvezetője, Erdélyi Gábor, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettese, Mankovits Tamás, a Kárpátalja című lap főszerkesztője;

Az LMKSZ részéről: Ilku Marion József elnök, Kegyes István alelnök, Tóth Antal titkár, Agne Imre elnökségi tag, Gergelyi Péter elnökségi tag, Skotnyár József elnökségi tag, Gönczi Szilárd LMKSZ-tag;

A MKE részéről: Vígh János elnök, Vass Tibor alelnök, Birta Mihály titkár, Rudnyik Ibolya titkár, Petneházy Gyula elnökségi tag, Magyar Árpád elnökségi tag, Szopkó László, MKE-tag, Ljavinecz Antal, MKE-tag, Junger Mihály, MKE- tag, Szalontai Ferenc, MKE-tag.

A történelem és az elmúlt negyedszázad bebizonyította, hogy ennek a politikai formációnak, amely képes volt összefogni a magyarokat a Kárpátokon innen és túl volt és van jövője Ukrajnában. Amikor a közeljövőben megírásra kerül ennek a 25 évnek a történelme, sokan meg fognak lepődni azon, mi minden kötődik az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség nevéhez politikai, gazdasági, kulturális, önkormányzati és gazdasági téren. A szervezet vezetői, tisztségviselői, aktivistái mindig is tették, s a jövőben is tenni fogják kötelességüket a magyar közösség szolgálatában, a magyar érdekek messzemenő képviseletében!

Az UMDSZ elnöksége és a magam nevében is szeretném köszönetemet kifejezni minden tagunknak, akik Ungvártól Harkivig, Kincseshomoktól Beregszászon át Kőrösmezőig tették és teszik a dolgukat, képviselik a magyar ügyet! Isten áldása legyen munkájukon!

Mély tisztelettel
dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke