A megyei tanács elnöke békét akar és igazságosságot


Mihajlo Rivisz fontos bejelentésével kezdődött meg a Kárpátaljai Megyei Tanács mai ülésszaka.

A megye vezetője kénytelen volt megmagyaráznia minapi interjúját, amit a helyi Tisza TV-nek adott. Sajnálattal jegyezte meg, hogy akadtak, akik csak részleteket emeltek ki belőle, s úgy jött le, hogy ő függetlenedési terveket szövögetne.
Mihajlo Rivisz leszögezte:

csakis Ukrajna kötelékében tudja elképzelni Kárpátalja jövőjét. Fejlődést és békét szeretne.

Semmilyen körülmények között nem akarja, hogy ebben a régióban hasonló szörnyűségek és vérontások lennének, mint Kelet-Ukrajnában. Biztosított mindenkit, a helyi képviselőket az itt élők választották meg, ezért az ülésteremben egyetlenegy szeparatista sincs.

Fontosnak tartotta ellenben azt is kiemelni, hogy köszönettel tartozik az európai partnereknek, akik kiállnak Ukrajna függetlensége és területi egysége mellett, s hathatós támogatásban részesítik e vidéket és az országot. Fájó szívvel konstatálta, hogy Kárpátalja gyakran mostohagyerek Kijev számára. A szomszédos megyék például összehasonlíthatatlanul több pénzt kapnak útfejlesztésre, mint a négy EU-s tagországgal is határos Kárpátalja. Az ilyen viszonyulást viszont nem hajlandó eltűrni – szögezte le.