Több ukrán óra lehet a magyar iskolákban


A szaktárca jelentősen megnövelné a kisebbségi nyelveken oktató tanintézményekben az ukránul előadott órák számát.

A tervezett változásokról Lilija Hrinyevics ukrán oktatásügyi miniszter nyilatkozott. A tárcánál már három éve dolgoznak az új középfokú oktatási koncepcióról, amit első olvasatban már a parlament is elfogadott. Sok egyéb mellett ebben az is szerepel, hogy az eddigiekhez képest több tantárgyat oktatnának államnyelven a nemzetiségi iskolákban. Ugyan ez nem kötelező érvényű változtatás, hanem csak ajánlott jellegű, de jól tudjuk, hogy Ukrajnában mit jelent ez…

A 2014/2015-ös tanév adatai alapján az országban 17 090 középiskola működött. Ebből 15 696 államnyelven oktatott, 621 tanintézmény volt orosz tannyelvű, 78 román és 68 a magyar. 616 iskolában két- vagy többnyelvű volt az oktatás nyelve.

A végleges jóváhagyásra váró új oktatási koncepció kapcsán Jurij Kononenko, az oktatási és tudományos minisztérium egyik magas rangú főosztályvezetője aláhúzta, Ukrajnában az oktatás nyelve az ukrán, ám az alkotmány és más nemzetközi egyezmények ratifikálása garantálja a kisebbségeknek a saját nyelven történő oktatást.

KH