Levélben fordultak az elnökhöz a beregszászi járási képviselők


A Beregszászi Járási Tanács soros ülésén a képviselők levelet fogalmaztak meg Petro Porosenko nevére, mivel szerintük az Oktatási törvényben történt változtatások korlátozzák a kisebbségek nyelvhasználati jogát, írja Holos Karpat.

 

Aggasztónak tartják, hogy a törvényi módosítások szűkítik az anyanyelv használatát az oktatási intézményekben, ezért a 7. cikkely 4. pontját így módosítanák: „Az oktatási intézmények az oktatási programnak megfelelően két vagy több nyelven folytathatnak oktatói munkát – az államnyelven, valamint egy vagy több az Európai Unióban használatos nyelven.”

A tanácstagok úgy vélik, a törvényi módosítások ellentmondanak Ukrajna Alkotmányának, mely világosan kimondja „A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok számára, a törvénynek megfelelően garantált az anyanyelvi oktatás az állami és kommunális oktatási intézményekben (Ukrajna Alkotmányának 53. cikkelye, 5. rész.) A változtatások emellett ellentmondanak Ukrajna az emberi jogokra és szabadságokra, azon belül a nemzetiségi kisebbségekre vonatkozó nemzetközi-jogi kötelezettségeinek is.