Uk­rajna to­vább ron­taná a kár­pát­al­jai ma­gya­rok hely­ze­tét🇺🇦❗🇭🇺

Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter be­szélt a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről. Az ok­ta­tási tör­vény mó­do­sí­tása után más te­rü­le­te­ken is ne­he­zí­te­nék a ma­gyar­nyelv-hasz­ná­la­tot. Ukrajna ahelyett, hogy feloldaná a konfliktusokat, újabb javaslatokat tett a nyelvhasználat és az állampolgárság korlátozására. Például a […]

Darabra, dekára🇺🇦👀

Ezt is megértük: az egyik vezető ukrajnai szupermarketlánc egyedrabos kiszerelésben kezdett el tojást forgalmazni. Az erről készült felvételt a legnagyobb közösségi oldalon osztotta meg egy felhasználó. A szerző felháborodott hangvételű posztjában azt írta, hogy egy […]

Csaltak a munkácsi gázosok

225 ezer hrivnya sikkasztáson kapták a Zakarpatgaz három munkatársát, közölte a megyei rendőrség. A 225 ezer hrivnyát szolgálati beosztásukkal visszaélve tulajdonították el a vállalat munkácsi részlegének dolgozói oly módon, hogy a Latorca-parti város és a […]