Moszkal: ne agitáljanak a papok


Hennagyij Moszkal arról beszélt, hogy szerinte megengedhetetlen az, hogy a templomokban is választási agitációt folytassanak.

Jelezte, találkozóra hívja az összes egyházi felekezet képviselőit. Akiktől nyomatékosan fogja kérni, a szószéken Bibliát olvassanak, és ne pedig politizáljanak. Előfordul, hogy a papok elmondják a híveknek, kitől kapott az egyház támogatást. Moszkal szerint ez politikai propaganda, aminek semmi keresnivalója a templomokban.
Korábban a megye vezetője azt kérte a tanároktól, orvosoktól és más közalkalmazottaktól, hogy lépjenek ki a pártból, ha bármelyiknek is tagjai, s semmilyen módon ne vegyenek részt a kampányban. Ő viszont minden bizonnyal a Petro Porosenko Blokk Szolidaritás nevű listájának lesz a vezetője Kárpátalján.