Helsinki Bizottság: Jogellenes a migrációs válsághelyzet kihirdetése


A kormány mai bejelentése szerint az egész ország területére kihirdeti a migrációs válsághelyzetet. A Helsinki Bizottság szerint amennyiben a kormány bevezeti a “tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet”, akkor a saját maga által hozott szabályokat hágja át – írja az ATV.

A Magyar Helsinki Bizottság azt írja a menedékjogi törvény pontosan megszabja, hogy milyen feltételek mellett lehet kihirdetni a válsághelyzetet.

Feltételek:
– A megelőző hónapban napi átlagban legalább 500 menedékkérelmet nyújtottak volna be (vagy a megelőző két hétben napi 750, vagy egy hétben napi 800 menedékkérelmet regisztráltak volna átlagosan), vagy
– A tranzitzónákban a megelőző egy hónapban napi átlagban 1 000 fő tartózkodott volna (vagy a megelőző két hétben napi 1 500 vagy egy hétben napi 1 600 fő tartózkodott volna átlagosan), vagy
– Olyan migrációval összefüggő körülmény alakult ki, amely valamely település közbiztonságát, közrendjét vagy a közegészségügyet közvetlenül veszélyezteti, különösen, ha az adott település közelében befogadó állomás található és ott zavargásra vagy erőszakos cselekményekre kerül sor.

Ezek egyike sem teljesül a hivatalos statisztikák alapján – írják.

– Februárban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal adatai alapján összesen 2175 menedékkérelmet nyújtottak be (a válsághelyzet kihirdetéséhez nagyjából havi 15 000 kellene).
– Az elmúlt hét napban a rendőrség hivatalos statisztikái szerint összesen 906 megfelelő papírokkal nem rendelkező migránst fogott el, és közülük is sokan nem kértek menedéket (a válsághelyzet kihirdetéséhez legalább heti 5 600 kérelem kellene).
– A létező négy tranzitzóna összesített kapacitása nem haladja meg a néhány száz főt, ráadásul a négyből kettő az elmúlt hetekben folyamatosan üres volt. Így fizikai képtelenség, hogy a tranzitzónákban napi átlagban több mint 1 000 fő tartózkodott volna az elmúlt hónapban.
– Egyetlen hazai menekülteket befogadó állomáson vagy menekültügyi fogdán sem volt zavargás, nagyobb erőszakos cselekmény az elmúlt hetekben, semmilyen olyan körülmény nem ismert, ami a törvény által megkövetelt „közvetlen veszélynek” minősülhetne.

A Magyar Helsinki Bizottság felszólította a kormányt, hogy

“haladéktalanul vonja vissza jogellenes és indokolatlan döntését”.