Uk­rajna to­vább ron­taná a kár­pát­al­jai ma­gya­rok hely­ze­tét🇺🇦❗🇭🇺


Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter be­szélt a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről. Az ok­ta­tási tör­vény mó­do­sí­tása után más te­rü­le­te­ken is ne­he­zí­te­nék a ma­gyar­nyelv-hasz­ná­la­tot.

Ukrajna ahelyett, hogy feloldaná a konfliktusokat, újabb javaslatokat tett a nyelvhasználat és az állampolgárság korlátozására.

Például a színházi előadásokon ki kellene írni ukránul is, mi hangzik el, illetve az újságokat is két nyelven kellene megjelentetni – mondta Szijjártó Péter külügy miniszter az M1 aktuális csatornán hétfőn.

Az újabb korlátozások ellen a magyar kormány ugyanolyan keményen fel fog lépni, mint az oktatási törvény ellen – jelentette ki a miniszter.

Forrás:

MTI