Szülőföldön maradás, szavazati jog, autonómia – egymással vitáztak a magyarországi pártok


A politika lényegéhez tartozik az ellentétes vélemények érdemi, kulturált vitája, ám ilyesmi Magyarországon lényegében nincs. Pedig választások előtt még nagyobb szükség van vitákra. Ezért a Magyarul Baló műsora választási vitasorozatot kezd. A kormánypártok részvételére nem számítanak, hiába hívták őket is. Így minden műsorban 3 ellenzéki párt politikusai vitáznak egy-egy témáról. Az első téma: a határon túli magyarok. A résztvevők: Szávay István (Jobbik), Mesterházy Attila (MSZP) és Molnár Csaba (DK).

A megjelent képviselők 2-2 percet beszélhettek a témáról, a sorrendet sorsolással döntötték el.

Mesterházy Attila szerint, az MSZP teljesen más politikát folytatna a határon túli magyarságért, szerinte szüksége lenne egy hosszú távú Kárpát-medencei stratégiára, ami elsősorban a szülőföldön való boldogulást segítené. Az MSZP-s politikus kiemelte, hogy nem szabad azt csinálni, mint amit a Fidesz tesz most, megosztani a határon túli magyarságot. Nem helyes az sem, hogy a budapesti kormány dönti el, mely határon túli szervezeteket tekint legitimnek és melyeket nem. Mesterházy hozzátette, támogatnak minden autonómia törekvést. Azt is mondta, hogy jelenleg a Fidesz csak szavazat szerzésre használja a határon túli magyarokat.

Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció politikusa azzal kezdte, hogy a Fidesz jelenlegi nemzetpolitikája csupán egy belpolitikai törekvés, nem segíteni akarják a külhoniakat, hanem a belpolitikai célokra használják fel őket. Az ellenzéki politikus szerint az egész egy nagy szavazatvásárlós ügy. Ők elsősorban a szülőföldön való boldogulást segítenék, másodszor a kulturális autonómia törekvést szorgalmaznák, harmadszor pedig megvonnák a szavazati jogot a honosított magyaroktól. Szerinte pártpolitikai igazságtalanság az egész, ne döntsön az ország sorsáról az, aki nem él az ott. (Erről egyébként néhány éve még a köztársasági elnök is hasonlóan vélekedett –szerk.)

Szávay István, a Jobbik nemzetpolitikusa elmondta, a Fidesz nemzetpolitikájának komoly eredményei vannak, viszont ezek egy részével nem értenek egyet vagy vitatják. A Jobbik három oldalról közelíti meg a nemzetpolitikai kérdést: hogyan jelenik meg ez Magyarországon, milyen támogatási rendszert nyújtanának, továbbá a diplomácia hogyan tudná segíteni a határon túli magyarokat. A legerősebb ellenzéki párt politikusa szerint a támogatási rendszerben a Fidesz már sokszor túlzásokba is esett az elmúlt években. Ezért is lett megosztott az anyaország a határon túli magyarság megítélésében, egyébként a DK is megosztottságra játszik – jegyezte meg Szávay. A diplomáciának óriási hiányosságai vannak, sok esetben inkább pénzzel próbálja az Orbán-kormány megoldani. A kényes kérdések, a határon túli magyarokat hátrányosan érintő nyelvtörvények már nem kapnak olyan hangsúlyt Fidesz diplomáciájába. Összegezve Szávay elmondta, kiegyensúlyozott támogatáspolitikára van szükség, nem klientúra kiépítésére, továbbá a magyar diplomáciában a hátáron túli közösségek problémája lényegesebb prioritást kapjanak.

Mesterházy Attila reagált a vitapartnerek véleményére, szerinte a határon túli magyarok szavazati jogának megvonását nem lehet megtenni, hiszen ezek elvi kérdések és szerzett jogok. Az MSZP politikusa szerint is át kell gondolni a támogatási rendszert, Magyarországon is fel lehetne ezeket a pénzeket használni – tette hozzá. Fontosnak tartotta elmondani a szomszédság politikai rendszer működését, amivel jobban lehetne a kisebbségeket segíteni.

Erre reagálva a jobbikos Szávay István elmondta,

végig szenvedtek a határon túli magyarok sok évet a szocialisták kormányzása alatt, amikor a szomszédság politika sokkal fontosabb volt, mint a magyar nemzettestvérek valós sorsa.

Szávay kiemelte, hogy a DK és az MSZP több helyen közösen indul a választásokon, ezért jó lenne eldönteni, hogy milyen álláspontot képviselnek. A Jobbik politikusa azt is elmondta, hogy DK-nál pont a határon túliak szavazati jogát állították a kampányuk középpontjába, amellyel csak uszítják az anyaországban élőket a külhoniakkal szemben, miközben az országban sokkal nagyobb és valósabb problémák is vannak (elvándorlás, egészségügy, oktatás).

Mesterházy kijelentésére reagálva a DK-s Molnár Csaba elmondta, ezt a szerzett jogot el kell venni, valamint az ukrán nyugdíjasok ügye is felkerült, amit szintén megszüntetnének. Szávay uszítós kijelentésére azt mondta Molnár Csaba, nem veti ezt a szemére, hiszen ez a Jobbik szokásos retorikája, amikor ilyennek állítja be a Demokratikus Koalíció politikáját.

Szávay a szavazati jog kérdésében elmondta, a magyarság egy nagy nemzet, legyen határon túl vagy belül, ugyanazok a jogok járnak mindenkinek.

Az MSZP-s politikus szerint, akkor lenne igazságos, ha lenne egy olyan választási törvény, amely szerint a határon túliak saját ottani jelölteket indítanának, akik majd képviselik őket a budapesti parlamentben. Ezáltal valódi határon túli érdekképviselet lenne.

Abban egyetértettek a műsorban szereplő ellenzéki politikusok, hogy a külföldön élő, dolgozó, magyarországiak levélben is szavazhassanak, hasonlóan a határon túli magyarokhoz.
A vitaműsor további részében Szávay István arról beszélt, hogy a Fidesz támogatáspolitikájának köszönhetően, az anyaországban egyre inkább ellenszenv alakul ki a határon túliakkal szemben. Mesterházy szerint is fontos lenne, hogy az anyaországiak is átlássák, hová, milyen célra, menyi jut, tehát átláthatóbbá kell tenni a támogatási rendszert.

A politikai vita végén a meghívott három vendég egy-egy percben summázhatta saját pártjának nemzetpolitikai irányelveit.

Mesterházy Attila MSZP-s képviselő megismételte: a legfontosabb a szülőföldön való tartás, amihez egy több éves stratégiát kell kidolgozni, és aminek pártoktól függetlenül kell működnie. Fontos az átlátható, igazságos és elszámoltatható pénzügyi támogatás. És végül az MSZP szerint a be nem avatkozás a határon túliak ügyébe a legfontosabb, nem kell válogatni a külhoni szervezetek között.

Molnár Csaba elmondta, a szülőföldön való boldogulás, támogatási rendszer kérdésében egyet ért az MSZP-vel. A legmarkánsabb véleménykülönbség az a kettős állampolgárok szavazati jogával kapcsolatba alakult ki. A DK politikusa szerint tudatosan próbálnak tabut dönteni ezzel a kényes kérdéssel, szerintük a probléma megoldás ott kezdődik, hogy ők kimondják a problémát. Szerintünk igazságtalanság a külhoniak szavazati joga.

Szávay István a Jobbik politikusa összefoglalva elmondta:
– önálló nemzetpolitikai minisztériumot kívánnak felállítani, ahol a külhoni magyarok ügyeit egységesen kezelnék,
– támogatáspolitikában nem a klientúra építést, hanem a valós külhoni magyar igényekhez szeretnének igazodni,
– diplomáciában elsődlegessé tennék a külhoni magyarok ügyét.

Zárómondatában az ellenzéki politikus arra kérte a műsor nézőit,

akik számára fontos a nemzetpolitika, fontosak a külhoni magyarok, azt gondolják végig, hogy „egy olyan Fideszre akarnak-e szavazni, amely adott estben csak a szavazatokat látja a külhoni magyarokban, és még attól sem riad vissza, hogy a levélszavazatokkal visszaéljen, vagy egy olyan baloldalra, amely megint megosztja és fordítja szembe a magyarországiakat és a külhoniakat. Vagy van a Jobbik, aki ebből a szempontból középen áll, és az elért eredmények megtartása mellett magyar szívvel, tiszta kézzel és józan ésszel kíván ehhez az ügyhöz közelíteni.”

Szávay István az RTL KLUB Magyarul Balóval c. műsorában (2018.02.13)

Uploaded by jobbikmedia on 2018-02-14.