Egyre nagyobb kihívás a világ élelmezése


A világpolitikában évek óta asztalon lévő, súlyos, globális társadalmi téma és sürgető megoldásért kiáltó probléma a Föld népességének élelmezése, ami egyre nagyobb kihívást és rizikót jelent a szaporodó embertömeg tekintetében, mely rövid időintervallumon belül igen nagy ugrásszámot mutat.

Manapság körülbelül 1,2 milliárddal több ember él a Földön, mint mindössze 20 évvel ezelőtt, ami az éhezők számát a 2010-es évek elejére csaknem egymilliárdra növelte. Ezek a figyelmeztető adatok jelzik, hogy valóban komoly, és rohamosan súlyosbodó problémával áll szemben a világ, amit mielőbb meg kell oldani. Az élelmezés másik oldala a fejlett világ a maga gasztrodivatjával, gasztrodivatjával, népszerű receptoldalaival, és elhízási problémáival. Ettől függetlenül az élelmezés globális probléma. Az egyre nyomasztóbb és sürgetőbb kérdés az, hogy mit lehet tenni?

A probléma gyökere

1979 óta az Élelmezési Világnap minden év október 16-a, mely arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet, valamint mozgósítsa a kormányokat az emberiség jelentős részét érintő élelmezési gondok megoldására. A tavalyi év megmozdulásának célja, hogy rámutasson ama ellentmondásra, amely szerint egyik oldalon nagymértékű élelmiszer-pazarlás folyik, a másikon viszont egyre nő az éhezés világ szerte. Ám fejlődő világunkban mégis hogyan lehetséges ez? Valdimir Rakhmanin, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) főigazgató-helyettesének véleménye szerint a háttérben az áll, hogy világszinten több a konfliktus, nőtt a békétlenség, ami tovább növeli a már meglévő szakadékot a gazdagok és a szegények között. Habár az emberiség manapság is képes eleget termelni, mégsem jut belőle mindenkinek. A FAO elgondolása alapján lehetséges továbbra is fenntarthatóan eleget termelni ahhoz, hogy az össznépesség ellátása biztosított legyen, azonban változtatni szükséges a politikán, mely szerint a tehetőseknek még több jusson, a rászorulóknak pedig még kevesebb, valamint az élelmiszer-pazarlást fel kell számolni, hiszen jelenleg az élelmiszerek nagyjából 30%-a kárba vész. Ez a probléma azonban kizárólag összefogással, együttes erővel számolható fel.

Lehetséges megoldás

A FAO szervezet szlogenje: „Legyen kenyér!”, minek fényében a fenntartható mezőgazdaság fejlesztésére teszik a hangsúlyt, az éhezés felszámolása mellett. Ez utóbbit pedig az eddig elpazarolt élelmiszerek átcsoportosításával igyekeznek orvosolni. A tavaly őszi, 12. ilyen megmozdulás keretében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO szervezésében, minden eddiginél hosszabb konvoj indult útjára Magyarországról különféle ismert áruházláncok élelemadománnyal megpakolt teherautóival, aminek köszönhetően egyre több, fogyasztható élelemfelesleget juttathattak el és oszthattak szét a rászorulók között. Egyre több élelmiszeripai ágazat ismeri fel a fontosságát e kezdeményezéshez való csatlakozásnak, így minden alkalommal több, addig kidobásra kerülő, fogyasztható élelem juthat el a megfelelő helyekre.

Emellett A FAO másik fontos vonala a fenntartható mezőgazdaság fejlesztése, amelynek első lépése, hogy a megtermelt élelmiszer a lehető legrövidebb úton jusson el a fogyasztókhoz, akik lehetőleg helyben, a termelőtől vásárolják meg azt. Ugyanis hiába termel elegendő élelmet az emberiség, ha annak igen nagy része sosem ér el a fogyasztókhoz. A pazarlás pedig negatívan befolyásol minden gazdaságot, és a környezetre is kedvezőtlen hatással van. Továbbá minden országban többet kívánnak invesztálni a mezőgazdaságba, hogy ne külső segítséggel kelljen megoldani más országok éhezőinek kérdését, hanem minden ország saját maga legyen képes erre. Tehát a megfelelő infrastruktúra, a helyi piacok és az elsődleges feldolgozás hiánya miatt megy veszendőbe a legtöbb élelmiszer, aminek a fejlesztésekkel véget lehet vetni.