Leszámolás: újabb 270 millió forintra bünteti az Állami Számvevőszék a Jobbikot

“Szelíd és derűs emberek vagyunk, de nem vagyunk balekok. A választás után elégtételt veszünk, erkölcsit, politikait, jogit.” Orbán Viktor, 2018. március 15.

A párt működését ellehetetlenítő döntést azzal magyarázza az ÁSZ, hogy a “Jobbik számviteli nyilvántartása nem támasztotta alá a Hivatalos Értesítőben 2018. június 8-án nyilvánosságra hozott elszámolását – írja az Alfahír. A Jobbik az elszámolásában a bevételek között saját forrásként feltüntetett 171,0 millió Ft-ból 52,1 millió Ft-ot számviteli bizonylattal nem támasztott alá. A Jobbik a kampánytörvényt megsértve az elszámolásában a kampánykiadásai forrásaként 84,3 millió Ft összegben nem valós bevételeket, hanem hitel megnevezéssel tartozásokat és szállítói kötelezettségeket jelölt meg, amelyek nem képezhették a választási kampányra fordított kiadásainak forrását.

Magyarul a tartozásai (például a Magyar Posta felé) miatt büntetik a pártot, vagyis olyan tételek miatt, amit amúgy is ki kell fizetniük.

“A Jobbik elszámolása a számviteli nyilvántartásában és az elszámolásában feltárt lényeges szabálytalanságok miatt nem nyújtott megbízható és valós képet a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások felhasználásáról. Mindezek alapján a Jobbik a tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmakat nem tartotta be, és összesen 136,4 millió Ft tiltott támogatást fogadott el”

– írják a közleményükben.

A pártnak most 15 napja van arra, hogy befizesse az úgynevezett büntetést, emellett az állam ugyanekkora összeggel csökkenti az állami támogatást. Az Állami Számvevőszék döntése ellen nem lehet fellebbezni.

Mint ismert, az Állami Számvevőszék a kormánypártok kampányköltéseinél mindent, azaz mindent rendben talált, miközben az ellenzéki pártokat sorra büntette. Hogy ez ne legyen elég: a kamupártokat még csak nem is vizsgálták.

Az ellenzéki párt közleményben reagált az ÁSZ büntetésére. Eszerint a párt

“A Jobbik az ÁSZ jelentéstervezetében szereplő vádakra egy héttel ezelőtt küldte el válaszlevelét és az ahhoz tartozó 624 oldalnyi pénzügyi mellékletet. A 624 oldalnyi iratanyagból világosan kiderül, hogy az ÁSZ által ismeretlennek minősített 52,1 millió forintnyi saját forrása a párt 2017. évi maradványösszege. A tényt igazoló bankszámlakivonatokat, egyenleg-igazolásokat és főkönyvi kivonatokat értelemszerűen csatoltuk. A Jobbik 2017-es záró főkönyvén 323 bankszámlaszám szerepelt, melyeket a Jobbik mintavételre alkalmas formában rendelkezésére bocsátott a szervezetnek, ám az ÁSZ – saját módszertanával ellentétes módon – egyetlenegy mintavételt sem kért be ellenőrzésre. Összességében a Jobbiknak 2017. december 31-én 138 509 033 Ft állt rendelkezésére, amely jóval több mint az ÁSZ által hiányolt 52,1 millió forint.

Ám még ennél is abszurdabb a 84,3 millió forintnyi szállítói hiteltartozás ügye, mely ugyanis két állami intézménytől származik: a Magyar Posta Zrt., valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Magyarán az ÁSZ szerint a Posta és a kormányhivatalként működő NAV finanszírozta tiltott módon a Jobbikot. A Jobbik természetesen ezeket is egyértelműen – bizonyítékokkal – cáfolta az ÁSZ-nak, ám hiába. A Postával szembeni – a korábbi ÁSZ-bírság miatt még részben jelenleg is fennálló – tartozásunk továbbra is fennáll, sőt azt a Posta kereseti úton, bíróság előtt érvényesíteni is kívánja. Az erről szóló keresetlevelet a jelentéstervezetre adott válaszunkhoz csatoltuk is. A NAV-val szemben fennálló tartozás a Facebook-hirdetések után fizetendő ÁFA összegéből adódik, ugyanis azok esetében fordított forgalmi adó fizetési kötelezettség áll fenn. Valójában persze a NAV sem támogatta a pártot, hiszen a NAV által elfogadott, a válaszhoz szintén csatolt részletfizetési kérelemből kiderül, hogy azt a Jobbik 2020-21-ben fogja rendezni.

Az abszurd döntés következtében nyilvánvalóan veszélybe került a Jobbik európai parlamenti kampánya, hiszen a korábbi, általunk szintén vitatott, jelenleg Strasbourgban tárgyalt büntetés miatt a párt csődközeli állapotba kerülhet. A Momentum, a Kutyapárt és a Párbeszéd megbüntetését, valamint az ÁSZ e döntését a Jobbik vezetése a magyar demokrácia elleni támadásként értékeli, mellyel végleg lehullott a lepel az orbáni önkényről. A Jobbik felhívja az ellenzéki pártok és hazai, valamint a nemzetközi a közvélemény figyelmét arra, hogy 2019. január 31-én Magyarország véglegesen megszűnt európai értelemben vett jogállamnak lenni. A magyar ellenzék napjai meg vannak számlálva, ha hagyja magát.

A Jobbik az átláthatóság és a tisztánlátás végett közzé teszi az ÁSZ jelentéstervezetére adott válaszát, melyet innen tölthet le.

– áll a párt közleményében.