Mi a teendő, ha az utcáról visznek el katonának?

A yaizakon.com.ua azt fejtegeti, hogyan kell eljárnia annak az állampolgárnak, akit valahol az utcán zsuppolnak be a hadkiegészítőbe és el akarják vinni katonának.

A hadseregnél biztosra veszik, hogy teljesen jogszerűen járnak el, amikor a hadkiegészítő és a rendőrség a közterületekről gyűjti be a regrutákat. Rosztiszlav Kravec jogász szerint viszont az eljárás teljességgel törvénytelen. Az ő álláspontja szerint abban az esetben,

ha a hadkiegészítő munkatársai állítják meg a bevonultatásra kiszemelt fiatalembert, annak meg sem kell állnia, csak nyugodtan tovább kell mennie.

Kravec szerint nem rendelkeznek jogi felhatalmazással, hogy bármit számon kérjenek vagy intézkedjenek az állampolgárral kapcsolatban.

Ha katonák és rendőrök állítják meg az ember fiát, először meg kell kérdezni tőlük, milyen céllal szólították meg. Ha köröznek valakit, akkor azt miért teszik és kit keresnek? Ha a rendőrök válaszolnak, igazoltatni akarnak, fel kell mutatni az igazolványt.

Mivel az azonosítás megtörtént és semmilyen kihágást nem követett el az illető, kötelesek őt tovább engedni.

Ha a nevünk nem egyezik a körözés alatt állóéval, akkor nincs joguk sem előállítani, sem a hadkiegészítőbe beszállítani. Ha mégis előállítják az egyént a rendőrőrsre, erővel betuszkolják a szolgálati gépkocsijukba, azonnal követelni kell, hogy biztosítsanak ügyvédet. Ezt addig kell követelni, míg megjelenik a jogászunk. Addig tilos bármit mondani, aláírni bármilyen papírost, jegyzőkönyvet. Ha véletlenül nincs az embernél igazolvány és e miatt előállítják, arról haladéktalanul kötelesek értesíteni az őrizetes hozzátartozóit. A fogva tartás pedig legfeljebb 72 órán át tarthat.

Ha a hozzátartozók meghozzák a személyi igazolványt, nyomban kötelesek szabadon engedni az illetőt.

Amennyiben a hatóság a hadkiegészítőbe állítja elő az egyént annak eldöntésére, hogy a katonai szolgálatot megtagadó személyről van-e szó, közölni kell velük, hogy mutassák fel azt az okiratot, amely igazolja, hogy az érintett ki akar bújni a hadkötelezettség alól.

Ha nincs ilyen, nincs névre szóló elfogató utasítás, úgy minden további nélkül faképnél lehet hagyni a hatóságiakat.

Ha a hadkiegészítőben a sorozással összefüggésben bármire rá akarják kényszeríteni, semmi esetre se engedelmeskedjen, hanem követelje állampolgári jogainak tiszteletben tartását és ügyvéd biztosítását.

Fontos tudnivaló még, állítja az ügyvéd, hogy csak úgy senkit nem állíthatnak elő sem a rendőrségre, sem a hadkiegészítőbe.

Ehhez az illető nevére szóló hivatalos elfogatóparancsra van szükség.

Ezt azon sorkötelesek ellenében adhatják ki, akik már átestek az egészségügyi mustrán, de megtagadták a bevonulást a seregbe.