Segély helyett munkát kínálnak az ukrán szegényeknek

A szociális segélyezésről szóló új jogszabály értelmében az ukrán állam arra törekszik, hogy a hátrányos helyzetű családok, munkaképes korú személyek elsősorban a kétkezi munkájukra támaszkodjanak és ne a segélyekre számítsanak, közli a segodnya.ua.

Az új jogszabály értelmében a szociális szolgálatok dolga nemcsak a segélyek összegének megállapítása lesz, hanem ösztönözniük kell a hátrányos helyzetűeket, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsuk jobbra fordítását. Ezen kívül seregnyi változás lesz a szociális segélyek odaítélése és összege terén. A jelenleg a parlamenti vita tárgyát képező, de minden bizonnyal elfogadásra kerülő jogszabálytervezet értelmében új fogalom kerül az ukrajnai törvénykezésbe,

mégpedig a „nem dolgozó munkaképes személy” megnevezés.

E kategóriába sorolják be azokat, akik hátrányos helyzetű családokban élnek, de koruknál és egészségi állapotuknál fogva bátran vállalhatnak munkát. Ez a besorolás vonatkozik az illegális munkavállalókra és a tanulmányaikat befejező pályakezdő, de a tanult szakmában elhelyezkedni képtelen fiatalokra is. De ebbe a kategóriába sorolandók a nyugdíjkorhatárhoz közeledő, ám a munkáltatók által elutasításra kerülő személyek, valamint a háztartásbeli nők.

Az új jogszabály értelmében azok a családok, amelyekben ilyen személyek élnek nem kaphatnak állami segélyt.

Pontosabban folyamodhatnak támogatásért, ám a jogosultságot a szociális szolgálat a család vagyoni helyzetének felmérését követően fog csak dönteni.