Ukrajnát tömegesen hagyja el a fiatal munkaerő!!!

Az epravda.com.ua terjedelmes írásban elemzi az Ukrajnában a munkaerő piacán kialakult helyzetet és az elvándorlást.

A portál hazai és nemzetközi források alapján arra a következtetésre jutott, hogy aggasztó méreteket öltött az ukrán munkaerő kiáramlása az EU tagországaiba. Az kétségtelen, hogy a munkaerő vándorlás bizonyos előnyökkel és anyagi haszonnal is jár Ukrajna számára, ám komoly veszélyeket is rejt. Az ukrán társadalmat alaposan megrázó 2014-es politikai és gazdasági válságot követően felerősödött a migrációs folyamat. Számos fejtegetés, találgatás hangzott el e témában, de konkrétumokról senki nem beszélt. Az ukrajnai német konzultációs csoport vette elsőként a fáradtságot, hogy alaposabban kivesézze az elvándorlás körüli állapotokat és rávilágítson a várható következményekre.

A hivatalos nemzetközi adatokra és az ukrajnai statisztikára támaszkodva kitűnik, hogy a külföldön munkát vállaló ukránok 69 százaléka a nyugati megyékből indult el, holott e térségben az ország lakosságának alig 27 százaléka él. Innen mindig is sokan keresték más vidékeken a megélhetést, ami azzal magyarázható, hogy ez az ország legszegényebb régiója. Ez az országrész a nemzeti össztermék alig 17 százalékát termeli.

Az elvándorlók 70 százalékát a férfiak képezik.

Az egyetlen kivétel Olaszország, amelyet leginkább a nők választják, akik elsősorban olasz családoknál vállalnak gyermek- és idős gondozást. Oroszországot és Lengyelországot a fizikai munkára jelentkező férfiak kedvelik. További érdekesség, hogy az Ukrajnát elhagyó munkaerő átlagéletkora kevesebb 35 évesnél.

Ez azért is aggasztó, mert Ukrajnán belül e korosztály aránya csak 34 százalék.

Az országot elhagyók 33 százaléka diplomás szakember, ám külföldön e kontingens mintegy fele nem a képzettségének megfelelő szintű munkát végez. A Lengyelországban munkát vállalók 46 százaléka szaktudást nem igénylő betanított munkakörben tevékenykedik. Az olasz honban dolgozóknál ez az arány 56 százalék. Ugyanakkor az Oroszországba kivándoroltaknak csupán 21 százaléka végez nem a képzettségének megfelelő munkát.

A külföldön dolgozó ukránok jelentős hasznot hajtanak az országnak. Évről évre több pénzt küldenek haza. 2015-ben például 7 milliárd dollárt, 2018-ban pedig már a tízmilliárdot meghaladó összeggel járultak hozzá az ukrán gazdasági mutatókhoz: a GDP 8 százalékát ők állították elő. Ám ez az eddig kedvezőnek mondott folyamat hamarosan az ellenkezőjére válthat.

Ukrajnát óriásai veszteségek fenyegetik, ha továbbra is megmarad a munkaerő erőteljes elvándorlása.

A szakképzett munkaerő és egyáltalán a munkaerő hiánya máris érezhető. Ez a tendencia oda vezethet, hogy elmaradnak a külföldi befektetők, mert nem találnak Ukrajnában megfelelő munkaerőt. És ha nincs kinek dolgozni, a nyugellátást és az infrastruktúra finanszírozását sem lesz kinek biztosítani. Képletesen szólva az országot utolsónak elhagyóra hárul a villanyoltás.